Smart city

Privacy statement

Privacy Statement 

Privacy statement Considerati 

1.1 Introductie 

Dit privacy statement is van toepassing op de opleidingen die Considerati B.V. (‘Considerati’) verzorgt en verwerkt via www.considerati-academy.com en de volgende sub-domeinen: 

Considerati respecteert de privacy van alle bezoekers aan onze Website(s). Wij verzamelen uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van onze website(s) en de daarop aangeboden diensten. Daarnaast bieden wij een aantal diensten aan waarvoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is, zoals een contactformulier en de mogelijkheid tot inschrijven voor onze opleidingen en cursussen. 

Via onze websites verzamelde persoonsgegevens worden conform de Algemene verordening gegevensbescherming verwerkt. Door middel van dit Privacy Statement informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens door Considerati in het kader van haar opleidingen via onze Website(s). Voor verdere verwerkingen door Considerati verwijzen wij u naar het algemene privacy statementNeem voor vragen gerust contact op via hieronder vermelde contactgegevens. 

1.2 Cookies 

Onze Websites maken gebruik van cookies. Persoonsgegevens die door middel van de cookies op onze websites zijn verzameld worden alleen gebruikt voor technische en analytische doeleinden. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, zie ons cookie statement onderstaand.

1.3 Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens? 

Considerati is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming.  

1.4 Welke persoonsgegevens verzamelen wij? 

Considerati verzamelt persoonsgegevens om uw bestelling te verwerken, uw account aan te maken bij onze digitale leeromgeving en vragen via het contactformulier te verwerken. In deze gevallen verwerkt Considerati uitsluitend de volgende gegevens: 

Eventuele betalingen via de website verlopen via een externe betaaldienst (Stripe). Considerati verzamelt zelf geen betaalgegevens. 

1.5 Voor welke doeleinden verwerken we uw persoonsgegevens? 

De persoonsgegevens die wij via onze Website(s) verzamelen worden uitsluitend gebruikt voor de specifieke doelen waarvoor zij zijn verstrekt. We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

1.6 Op welke grond wordt de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd? 

Iedere verwerking van persoonsgegevens moet worden gebaseerd op een rechtvaardigingsgrond. Wij verwerken persoonsgegevens op grond van de volgende rechtvaardigingsgronden: 

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met Considerati
We gebruiken uw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Considerati. Zonder deze persoonsgegevens is het niet mogelijk om te voldoen aan onze verplichtingen betreffende de overeenkomst. 

Wettelijke verlichting 
We zijn wettelijke verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan fiscale en andere wettelijke verplichtingen. 

Gerechtvaardigd belang 
We gebruiken uw gegevens op grond van onze gerechtvaardigde belangen, zoals: 

We hebben een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang heeft naar onze mening geen, of slechts een beperkte, impact op uw privacy. Bent u het niet eens met de verwerking van uw gegevens op grond van ons gerechtvaardigd belang? Dan kunt u hier altijd bezwaar tegen maken. 

1.7   Worden mijn gegevens verstrekt aan derden? 

In overeenstemming met dit privacy statement en in zover dat bij de wet is toegestaan, kan Considerati gebruik maken van derden voor het verlenen van haar diensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van betreffende diensten uw persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker voor Considerati en heeft Considerati de vereiste technische en organisatorische maatregelen genomen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. 

Wij maken gebruik van de volgende derden-dienstverleners: 

1.8   Worden uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie of Europese Economische Ruimte verwerkt? 

Nee. Uw persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte verwerkt. 

1.9 Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard? 

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of anoniem gemaakt wanneer deze persoonsgegevens niet langer meer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden die in dit privacy statement zijn genoemd. 

Wanneer u zich heeft ingeschreven voor de Data Protection Officer-opleiding worden uw gegevens bewaard zo lang zij noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten of voor zo lang wij een dienst-relatie met u hebben. Na afloop van deze dienstrelatie worden uw persoonsgegevens verwijderd. 

Wanneer uw persoonsgegevens via het contactformulier zijn ontvangen zullen wij deze bewaren voor zolang deze nodig zijn voor de uitvoering van de dienst of voor zolang wij een dienst-relatie met u hebben. 

1.10 Hoe worden mijn persoonsgegevens door Considerati beveiligd? 

Considerati hecht veel waarde aan uw privacy. Wij nemen daarom beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie. Daarnaast nemen wij maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging. 

1.11 Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die Considerati verwerkt? 

Op elk gewenst moment kunt u een verzoek indienen om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te wissen. Daarnaast heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken, het recht om in verzet te komen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  Deze rechten staan bekend als de rechten van de betrokkenen. Om een beroep te doen op bovenstaande rechten kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar privacy-contactpunt@considerati.com. Wij kunnen u vragen om zich te legitimeren, zodat wij zeker weten dat we geen persoonsgegevens verstrekken aan de verkeerde personen. 

1.12 Kunt u een klacht indienen? 

U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u ontevreden bent over het gebruik van uw persoonsgegevens door Considerati. Bijvoorbeeld, als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet met zorg gebruiken, of omdat uw verzoek tot inzage of rectificatie niet tijdig is beantwoord. 

1.13 Bent u verplicht om uw persoonsgegevens te delen met Considerati? 

In sommige gevallen is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk. Bijvoorbeeld wanneer we u een dienst willen aanbieden of we een overeenkomst met u moeten nakomen. Als u de noodzakelijke informatie niet invult, zijn wij niet in staat om onze dienst aan u te leveren. 

1.14 Maakt Considerati gebruik van profileringstechnieken? 

Considerati maakt geen gebruik van profileringstechnieken of een andere vorm van geautomatiseerde besluitvorming. 

1.15 Wanneer is dit privacy statement voor het laatst aangepast? 

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 1 maart 2019. 

1.16 Contactgegevens 

Als u vragen heeft over het verwerken van persoonsgegevens door ons, die niet zijn beantwoord in dit Privacy Statement, of voor opmerkingen of klachten, kunt u contact opnemen via: 

Considerati B.V.
Boelelaan 7
1083 HJ Amsterdam
Tel: 020-737 0069
Mail: privacycontactpunt@considerati.com 

Cookie statement

In dit statement willen wij u informeren over het gebruik van cookies op de website, www.dataprotectionofficers.com en considerati-academy.com en considerati-academy.nl, van Considerati B.V. (‘Considerati’).
Wilt u meer weten over cookies, de manier waarop wij ze gebruiken en hoe u ze moet verwijderen? Lees dan dit cookie statement.
Heeft u na het lezen van dit cookie statement nog vragen over het gebruik van cookies door Considerati? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens:

Considerati B.V.
De Boelelaan 7
1083 HJ Amsterdam
Tel: 020-737 0069
Mail: privacycontactpunt@considerati.com 

Voor meer informatie over de wijze waarop Considerati met persoonsgegevens omgaat, wordt graag verwezen naar ons algemene privacy statement.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gedownload naar (of worden uitgelezen van) het apparaat waarmee u onze website bezoekt. Dit kan, bijvoorbeeld, door middel van de browser van een computer, tablet of smartphone. Een cookie maakt het mogelijk om bepaalde data of instellingen te bewaren, zodat we u bij een volgend bezoek aan onze website kunnen herkennen en uw instellingen behouden worden. Daarnaast kunnen cookies gebruikt worden om statistieken bij te houden over het gebruik van de website.

Hoe gebruiken wij cookies?

Considerati gebruikt functionele cookies voor een goede werking van de website en analytische cookies om onze website te optimaliseren en gegevensverkeer te analyseren.
•    Functionele cookies:
Deze cookies zijn essentieel voor een goed technisch functioneren van de website. Functionele cookies worden gebruikt om websitefunctionaliteiten aan te bieden, zoals de mogelijkheid om een ​​taalvoorkeur in te stellen. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt voor een goede werking van de website, vandaar dat toestemming niet vereist is voor het plaatsen van deze cookies.
•    Analytische cookies:

We maken gebruik van analytische cookies om te analyseren hoe u onze website gebruikt, om de website gebruikersvriendelijker te maken en te optimaliseren. Nu deze cookies conform de richtlijnen van de toezichthouder zijn ingesteld is de impact van deze cookies op uw privacy beperkt. Hierdoor is toestemming voor het plaatsen van deze cookies niet vereist.

Welke cookies plaatsen wij?

Hieronder vindt u gedetailleerde informatie over alle cookies en vergelijkbare technieken die worden gebruikt op de website van Considerati.

Functioneel (2)

Functionele cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

 Naam Aanbieder Doel Vervaldatum  Type
 CookieConsent  considerati-academy.com  Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein  1 jaar  HTTP Cookie
 PHPSESSID  considerati-academy.com  Houdt gebruikerssessiestatus voor alle pagina-aanvragen bij.  6 dagen  HTTP Cookie
Analytisch (3)

Analytische cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door op privacyvriendelijke wijze gegevens te verzamelen en te rapporteren.

 Naam  Aanbieder  Doel  Vervaldatum Type
 _ga  Google  Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.  2 jaar  HTTP Cookie
 _gat  Google  Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen  Sessie  HTTP Cookie
 _gid  Google  Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.  Sessie  HTTP Cookie

Voor meer informatie over de wijze waarop Google omgaat met privacy, verwijzen we graag naar het privacy statement van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

Verwijderen en blokkeren van cookies

Indien uw bezwaar tegen het gebruik van cookies, kunt u deze te allen tijde uitschakelen of verwijderen via de instellingen van uw browser (deze opties zijn vaak te vinden onder “Instellingen” of “Voorkeuren”). U kunt uw browserinstellingen ook zo instellen dat geen cookies van onze website worden geaccepteerd.

Hieronder vindt u een lijst met veelgebruikte browsers en een link om te leren hoe u uw instellingen kunt wijzigen en cookies kunt verwijderen of blokkeren:
•    Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
•    Mozilla Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-Cookies-remove-info-websites-stored
•    Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-nl/internet-explorer/delete-manage-Cookies#ie=ie-9
•    Safari: http://site/public_html.apple.com/nl/privacy/use-of-Cookies/

Wanneer u deze cookies verwijdert of uw browser geen cookies accepteert dan kan het voorkomen dat toegang tot bepaalde functies op onze website worden geblokkeerd en/of de gehele functionaliteit van de website wordt beperkt.

Wijzigen van het statement

Considerati heeft het recht om wijzigingen aan te brengen aan dit Cookie Statement. Wij zullen u op passende wijze informeren indien wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen in ons cookiebeleid. Wij adviseren daarnaast ook om met enige regelmaat dit Cookie Statement te raadplegen, zodat u altijd up-to-date bent.

Dit cookie statement is voor het laatst gewijzigd op 1 maart 2019.