Smart city

Workshop IAMA

Startdatum 12/10/2023
Investering €350,-

De impact van Artificiële Intelligentie (AI) is in een korte tijd een ‘hot topic’ geworden onder toezichthouders, adviesorganen en intergouvernementele organisaties. Er is inmiddels een veelheid aan richtlijnen, leidraden, handreikingen en adviezen geproduceerd voor de verantwoorde inzet van algoritmes. Deze zijn tot nu toe niet verplicht, maar met de onlangs goedgekeurde motie om het Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmen (IAMA) te verplichten voor overheden, lijkt hier verandering in te komen. Het IAMA is in opdracht van het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkeld door de Universiteit Utrecht. Het toetsingskader helpt met het identificeren van risico’s voor mensen- en grondrechten die optreden bij de inzet van algoritmen. Het IAMA wordt veel besproken en uitgevoerd, maar wat houdt het precies in?  

In de workshop IAMA richten we ons op een volledige uiteenzetting van het toetsingskader. Wat is het doel en inhoud, wanneer is het verplicht, hoe voert u de IAMA uit en hoe staat het in verband met andere assessments, zoals de DPIA? Tijdens de workshop worden casussen besproken waar een IAMA is uitgevoerd. Daarna kunnen deelnemers zelf aan de slag met het uitvoeren van een IAMA op een voorbeeldalgoritme of een algoritme uit de eigen organisatie. Aan het eind van de workshop heeft u inzicht in het doel en de toepassing van het IAMA en kunt u het assessment toepassen in uw organisatie.   

Wat gaat u leren?

  • Hoe het IAMA tot stand is gekomen;  
  • Wat het doel, de inhoud en specificaties zijn van het IAMA;  
  • Wanneer het IAMA verplicht is;  
  • Hoe het IAMA zich verhoudt tot andere toetsingskaders en impact assessments, zoals de DPIA;  
  • Hoe een IAMA uitgevoerd moet worden, zodat deze in eigen organisatie toegepast kan worden.    

Voor wie is de workshop geschikt?

Deze workshop is geschikt voor iedereen die meer wil leren over het IAMA en wil leren hoe het impact assessment uitgevoerd moet worden. De workshop is specifiek interessant voor overheidsmedewerkers, vanwege de toekomstige verplichting van het IAMA bij overheden.   

Praktische informatie

Uw docent is Marianne Schoenmakers en/of Jord Goudsmit. Schrijf u nu in om uw plek te garanderen! De workshop zal plaatsvinden op kantoor in Amsterdam en duurt van 14.00 – 17.00.  

De kosten voor de workshop zijn € 350,-.

*Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.


    Inschrijven