Workshop Digitale Ethiek voor Overheden

Op 16 november 2021 organiseert Considerati de workshop ‘Digitale Ethiek voor Overheden’. Leer tijdens deze workshop een handelingsperspectief te ontwikkelen om met de ethische kwesties binnen uw organisatie aan de slag te gaan. Ook leert u hoe u digitale ethiek in kunt zetten voor een concreet vraagstuk, welke dilemma's en oplossingsrichtingen daarbij horen, en hoe andere organisaties met deze thema's omgaan.

Workshop Digitale Ethiek voor Overheden

€ 650,00
€ 585,00 (excl. btw)
Workshop Digitale Ethiek voor Overheden
€ 650,00 (excl. btw)

De tijd dat alle innovaties met data en digitale technologie met gejuich worden ontvangen is voorbij. Overheidsorganisaties worden op de vingers getikt voor privacyschendingen, beschuldigd van discriminatie met algoritmes, en verweten te weinig naar ethische kanten van digitalisering te kijken. Digitale innovaties komen haast alleen nog maar negatief in het nieuws, terwijl het grote voordelen biedt voor mens en milieu. Het is overduidelijk dat deze voordelen alleen nog maar benut kunnen worden door de impact van digitale technologie beter te begrijpen en de negatieve effecten te voorkomen of verzachten. Digitale ethiek biedt daar een praktisch hulpmiddel voor.

Voor veel mensen en functies is deze manier van denken nieuw. In de Workshop Digitale Ethiek voor Overheden leren we u de kansen en de risico's van digitalisering en data(-analyse) op waarde te schatten. We laten zien waar u rekening mee moet houden, wat gebakken lucht is en welke vragen er echt toe doen. Zo kunt u een sterk begrip kweken binnen uw organisatie over de kansen van technologie en de ethische vraagstukken die daarmee gepaard gaan.

Na afloop begrijpt u welke vraagstukken een gemeente tegenkomt bij de inzet van Google Earth in combinatie met fraudeopsporing of de ethische dilemma's rond de inzet van videodrones bij de handhaving van de coronaregels. U leert vaardigheden die u direct kunt inzetten in de praktijk, én die essentieel zijn voor een waarde(n)volle inzet van digitale technologie.

 

Opzet van de workshop

De workshop wordt in een dag verzorgd. Het ochtendprogramma is erop gericht inzicht te verkrijgen in digitale ethische dilemma's. We laten u zien op welke manier digitale ethiek zich manifesteert in de overheidspraktijk en brengen u de beginselen van digitale ethiek bij. De rest van de ochtend is erop gericht een handelingsperspectief te ontwikkelen om met de ethische kwesties binnen uw organisatie aan de slag te gaan.

Het middagprogramma staat volledig in het teken van de praktijk. De deelnemers gaan samen aan de slag met een eigen casus of vraagstuk uit de praktijk en worden begeleid om de geleerde lessen toe te passen. Zo leren deelnemers digitale ethiek in te zetten voor een concreet vraagstuk, welke dilemma's en oplossingsrichtingen daarbij horen, en hoe andere organisaties met deze thema's omgaan.

 

Ochtendprogramma (09:30 – 12:30)

Thema 1: Hoe raakt digitale ethiek de (overheids)praktijk?

Thema 2: Theorie digitale ethiek

Thema 3: Ontwikkelen van handvatten en ethisch kader

 

Middagprogramma (13:30 – 16:30)

Het middagprogramma is gericht op het toepassen van de geleerde lessen. Deelnemers nemen een casus mee uit de eigen praktijk en gaan daarmee onder begeleiding aan de slag. Mocht dit voor de deelnemer niet mogelijk zijn, dan verzorgen wij een relevante casus.

 

Kosten

De kosten voor deze workshop bedragen € 650,- (excl. BTW). Schrijf je in voor 1 november en krijg 10% korting!

    Inschrijven