Smart city

Workshop Digitale Ethiek

Startdatum 2/11/2023
Investering €750,-

De tijd dat alle innovaties met data en digitale technologie met gejuich worden ontvangen is voorbij. Organisaties worden op de vingers getikt voor privacy schendingen, beschuldigd van discriminatie met algoritmes, en verweten te weinig naar ethische kanten van digitalisering te kijken. Digitale innovaties komen veelal negatief in het nieuws, terwijl het grote voordelen kan bieden voor mens en milieu. Een voorwaarde om deze voordelen optimaal te benutten is door de impact van digitale technologie beter te begrijpen en de negatieve effecten te voorkomen of verzachten. Digitale ethiek biedt daar een praktisch hulpmiddel voor. 

In de Workshop Digitale Ethiek leren we u de kansen en de risico’s van digitalisering en data(-analyse) herkennen.  We brengen u de beginselen van digitale ethiek bij door het bespreken van de meest invloedrijke theorieën en artikelen. Aan de hand van casussen uit de tech wereld zetten we daarna uiteen hoe digitale ethiek bruikbaar en rendabel is. Vanuit hier ontwikkelen we een handelingsperspectief om met de ethische kwesties binnen uw organisatie aan de slag te gaan. Daarna kunnen de deelnemers samen aan de slag gaan met een eigen casus of vraagstuk uit de praktijk en worden begeleid om de geleerde lessen toe te passen. Zo leren deelnemers digitale ethiek in te zetten voor een concreet vraagstuk, welke dilemma’s en oplossingsrichtingen daarbij horen, en hoe andere organisaties met deze thema’s omgaan.   

Wat gaat u leren?

  • De beginselen van ethiek en toepassingen op de digitale wereld;  
  • Herkennen hoe je digitale ethiek effectief kan inzetten;  
  • Uitvoeren digitale ethiek op praktijk casus of voorbeeld eigen organisatie. 

Voor wie is de workshop geschikt?

Deze workshop is geschikt voor iedereen die meer wil leren over de impact van technologie en toepassingen wil ontdekken hoe technologie op een moreel verantwoorde manier ingezet kan worden.   

Praktische informatie

Uw docenten zijn Jord Goudsmit en Lauren Challis. Schrijf u nu in om uw plek te garanderen! De workshop zal fysiek plaatsvinden via op het kantoor van Considerati (Amsterdam) en duurt van 09.30 – 16.00.  

Wat zijn de kosten?

De kosten voor de workshop zijn € 750,-.

*Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.

     Inschrijven