Considerati Academy e-learning

Masterclass HR Data en Privacy

Startdatum 22-11-22
Duur 09:00 - 12:00
Investering €375,-

Het onderwerp HR & Privacy is zeer actueel en speelt zich af in een breed spectrum van sectoren. Of je nu werkt in het bedrijfsleven of bij de overheid, privacy op de werkvloer is overal relevant. Sinds de inwerkingtreding van de AVG, zijn er op dit gebied diverse relevante ontwikkelingen geweest. Denk met name aan het uitvoeren van (pre-employment) screenings, het monitoren van werknemers, de toepassing van big data analyses, gebruik van innovatieve HR software en uiteraard de afhandeling van rechten van werknemers.  

Tijdens de recente pandemie ontstond bij steeds meer werkgevers de behoefte om de werknemers op afstand te volgen door middel van software. Passende controle van werknemers is niet verboden, maar werkgevers moeten daarbij wel rekening houden met de privacy van hun werknemers. Daarnaast zetten steeds meer werkgevers innovatieve software in voor de verwerking van online sollicitaties en assessments. Bij het gebruik van dergelijke digitale oplossingen, dienen werkgevers privacy zorgvuldig mee te nemen in hun overwegingen en goed geïnformeerd te werk te gaan. Ook maken werknemers steeds vaker gebruik van hun rechten onder de AVG, zoals bijvoorbeeld het recht op inzage. Tijdens deze masterclass zal ingegaan worden op de strekking en afhandeling van dergelijke verzoeken.  

Naast bovenstaande onderwerpen zal de masterclass gericht zijn op andere belangrijke privacy aspecten, zoals bijvoorbeeld het sollicitatiegesprek, het bijhouden van informatie over de werknemer en de medezeggenschapsrechten van de ondernemingsraad.  

 

Tijdens deze masterclass leert u welke vraagstukken er spelen op het gebied van privacy op de werkvloer. Naast het uitvoerig behandelen van belangrijke privacy aspecten op het gebied van vaak voorkomende HR onderwerpen, zullen er do’s en don’ts worden besproken aan de hand van recente ontwikkelingen in regelgeving, rechtspraak en de handhavingspraktijk van de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Wat gaat u leren?

Tijdens deze masterclass leert u over:

  • Pre-employment screening; 
  • Monitoring van werknemers; 
  • Personeelsdossier; 
  • Bewaartermijnen;
  • Corona op de werkvloer;
  • Geautomatiseerde besluitvorming;
  • Rechten van werknemers (specifiek het recht op inzage);
  • Medezeggenschapsrechten van de ondernemingsraad.  

Voor wie is de Masterclass HR & Privacy geschikt?

Deze masterclass is geschikt voor diegene die een rol hebben binnen een HR-afdeling, voor HR-adviseurs of voor privacy specialisten (zoals Privacy Officers, Privacy Champions of FGs) die specifiek op HR vlak hun privacy kennis willen verbreden. De cursus vereist geen juridische achtergrond. Enige basiskennis van de AVG is nuttig maar geen vereiste voor deze cursus.  

Praktische informatie

Deze masterclass is geheel online te volgen.  

 

 

 

Wat zijn de kosten?

De kosten zijn €375,- voor de masterclass HR & privacy. Kiest u ervoor om meer masterclasses te volgen, dan kunt u de prijs vinden bij de opleidingspagina van de desbetreffende masterclass.

*Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.


    Inschrijven