Considerati Academy

Masterclass Juridisch Kader AVG II

Startdatum 11-10-2022
Duur 09:30 – 16:00
Investering €750,-

De Masterclass Juridisch Kader deel 2 is een vervolg op de Masterclass Juridisch Kader deel 1 en gaat verdiepend in op een aantal belangrijke begrippen en leerstukken uit de AVG.

Tijdens de masterclass krijgt u antwoord op onder andere de volgende vragen: Wat zijn bijzondere persoonsgegevens? Wat houdt de verantwoordingsplicht in onder de AVG? Wat is een verwerkersovereenkomst? Welke rechten hebben betrokkenen onder de AVG? Welke vereisten stelt de AVG aan transparantie? En wat houdt een doorgifte van persoonsgegevens in?

Tijdens de masterclass beantwoorden we onder andere bovenstaande vragen en gaan we verdiepend in op deze concepten. Hierbij gaan we op interactieve wijze te werk door middel van casussen en voorbeelden uit de praktijk. Na afloop van de masterclass heeft u voldoende kennis van de AVG opgedaan om de kennis praktisch en juridisch toe te passen in uw dagelijkse werkzaamheden.

De AVG regelt de zorgvuldige omgang met persoonsgegeven door organisaties binnen de EER. Deze masterclass betreft een verdieping in het kader van een aantal belangrijke begrippen en leerstukken uit de AVG. Door middel van casuïstiek en praktijkvoorbeelden leggen wij uit wat deze begrippen en leerstukken inhouden en hoe zij in de praktijk worden toegepast. In deze masterclass komen onder andere de verantwoordingsplicht, de verwerkersovereenkomst, informatieplichten en rechten van de betrokkenen aan de orde. Aan het eind van de masterclass heeft u voldoende kennis van de AVG opgedaan om dit in de praktijk te kunnen brengen.  

Wat gaat u leren?

Tijdens deze masterclass leert u:

  • Wat bijzondere categorieën van persoonsgegevens en, strafrechtelijke persoonsgegevens  zijn en hoe u deze gegevens in overeenstemming met de AVG verwerkt.
  • Hoe u moet voldoen aan uw verantwoordingsplicht.
  • Waar u op moet letten bij het afsluiten van een verwerkersovereenkomst.
  • Hoe u moet voldoen aan uw transparantieverplichting.
  • Wat een doorgifte van persoonsgegevens is en hoe u dit moet aanpakken.
  • Welke rechten betrokkenen hebben op basis van de AVG en hoe u gehoor geeft aan verzoeken van betrokkenen om deze rechten uit te oefenen.
  • Hoe het Nederlandse en Europees systeem van toezicht eruitziet.
  • Wat de bevoegdheden van toezichthouders zijn t.a.v. naleving van de AVG.

Voor wie is de masterclass Juridisch Kader AVG Deel II geschikt? 

Deze masterclass is geschikt voor iedereen die meer wil leren over de AVG of in de dagelijkse praktijk in aanraking komt met de AVG. Deze masterclass is onderdeel van de door Considerati aangeboden DPO opleiding. Ook is het mogelijk om deze cursus apart te volgen. Het advies is om eerst de masterclass Juridisch kader deel I te volgen alvorens u deelneemt aan deze masterclass.   

Praktische informatie

Uw docent is mr. Jonathan Toornstra. Schrijf u nu in om uw plek te garanderen! De masterclass zal online plaatsvinden via Microsoft Teams en duurt van 09.30 – 16.00. De masterclass wordt voor iedereen online gegeven en neemt een dag in beslag.

 

Wat zijn de kosten?

De kosten zijn € 750,- voor de masterclass Juridisch Kader AVG Deel II.  Kiest u ervoor om meer masterclasses te volgen, dan kunt u de prijs vinden bij de opleidingspagina van de desbetreffende masterclass.

*Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.

Wilt u de masterclass van de Considerati Academy volgen? Vul dan het inschrijfformulier in. Liever alleen een losse masterclass? Laat dan een bericht achter in het opmerkingsveld.    Inschrijven