Considerati Academy privacy

Masterclass Juridisch Kader AVG I

Startdatum 04-10-2022
Duur 09:30 - 16:00
Investering €750,-

De AVG is sinds 25 mei 2018 in de gehele Europese Unie van toepassing. De AVG regelt de zorgvuldige omgang met persoonsgegeven door bedrijven binnen de EU om misbruik van deze persoonsgegevens te voorkomen. Tijdens deze masterclass leert u de belangrijkste begrippen en leerstukken uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kennen.

In deze masterclass krijgt u antwoord op onder andere de volgende vragen:

 • Wat zijn persoonsgegevens?
 • Wat houdt een verwerking van persoonsgegevens in?
 • Wat houdt het doel van een verwerking van persoonsgegevens in?
 • Welke rollen bestaan er onder de AVG? En welke grondslagen bestaan er voor de verwerking van persoonsgegevens?

In de masterclass geven wij u middels sprekende casussen en praktijkvoorbeelden uitleg over de belangrijkste beginselen uit de AVG en brengen we deze kennis in de praktijk door interactieve vragen en bespreking van casussen. Aan het eind van de masterclass heeft u basiskennis van de AVG opgedaan en heeft u meer inzicht in het doel, de reikwijdte van de AVG en de begrippen en belangrijkste concepten uit de AVG. Met deze informatie hebben deelnemers de juiste fundering om de AVG praktisch en juridisch toe te passen in hun dagelijkse werkzaamheden. Het betreft hier achtergrond, toepassingsbereik en rechtmatigheid.

De AVG regelt de zorgvuldige omgang met persoonsgegeven door organisaties binnen (en soms ook buiten) de EU en waarborgt op die manier het recht op privacy en gegevensbescherming van inwoners van de EU. Tijdens deze masterclass leert u de belangrijkste begrippen en leerstukken uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kennen. In de masterclass geven wij u aan de hand van sprekende casussen en praktijkvoorbeelden uitleg over de belangrijkste beginselen uit de AVG. Aan het eind van de masterclass heeft u basiskennis van de AVG opgedaan en heeft u meer inzicht in het doel, de reikwijdte van de AVG en de begrippen en belangrijkste concepten uit de AVG.  

Wat gaat u leren?

Tijdens deze masterclass leert u:

 • Wat privacy inhoudt;
 • Het verschil tussen privacy en gegevensbescherming;
 • Wanneer de AVG van toepassing is;
 • Wat wordt verstaan onder persoonsgegevens en verwerking van persoonsgegevens;
 • Op wie de AVG van toepassing is;
 • Welke rollen er bestaan onder de AVG;
 • Welke verplichtingen er gelden ten aanzien van de verschillende rollen onder de AVG;
 • De beginselen op basis waarvan de AVG is opgebouwd;
 • Welke rechtsgronden er zijn om persoonsgegevens te verwerken.

Voor wie is de masterclass Juridisch Kader AVG Deel I geschikt?

Deze masterclass is geschikt voor iedereen die meer wil leren over de AVG of in de dagelijkse praktijk in aanraking komen met de AVG. Deze masterclass is onderdeel van de door Considerati aangeboden DPO opleiding. Ook is het mogelijk om deze cursus apart te volgen.

Praktische informatie

Uw docent is mr. Jules van Stralendorff.  Schrijf u nu in om uw plek te garanderen! De masterclass zal online plaatsvinden via Microsoft Teams en duurt van 09.30 – 16.00. De masterclass wordt voor iedereen online gegeven en neemt één dagdeel in beslag. 

Wat zijn de kosten?

De kosten zijn € 750,- voor de masterclass Juridisch Kader AVG deel I. Kiest u ervoor om meer masterclasses te volgen, dan kunt u de prijs vinden bij de opleidingspagina van de desbetreffende masterclass.

*Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.

Wilt u de masterclass van de Considerati Academy volgen? Vul dan het inschrijfformulier in. Liever alleen een losse masterclass? Laat dan een bericht achter in het opmerkingsveld.  Inschrijven