Smart city

Workshop Innovatiedialoog (Begeleidingsethiek)

Startdatum 09/11/2023
Investering €750,-

De effecten en impact van digitale technologieën zijn vaak lastig te voorspellen. Het zijn deze onvoorziene effecten van de toepassing van digitale technologie die een grote impact kunnen hebben. Daarnaast leiden deze effecten tot compliance- of reputatierisico’s. Toezichthouders en belanghebbenden stellen steeds kritischere vragen of het ontwikkelproces op een verantwoorde manier is verlopen en of in voldoende mate rekening is gehouden met de impact van de technologie.  

In deze workshop kijken we naar hoe een technologie het best geïmplementeerd kan worden in de organisatie, met een brede blik op de samenleving. We leren het signaleren van de belanghebbenden en de risico’s, en kijken welke handelingsopties er zijn om de risico’s te verkleinen. Met elkaar gaan we na wat de eigenschappen zijn van de toepassing, welke betrokkenen een rol spelen, wat de positieve en negatieve effecten zijn en welke ethische vraagstukken opgelost moeten worden. Je bent na deze workshop in staat sessies te organiseren binnen je organisatie om de impact van technologische toepassingen in te schatten en handelingsopties te identificeren.  

Wat gaat u leren?

  • Het doel, model en het gedachtegoed van begeleidingsethiek;  
  • Het interpreteren van de context waarin de technologie wordt toegepast;  
  • Het duiden van belanghebbenden, mogelijke effecten van de technologie en achterliggende waarden;  
  • Het formuleren van handelingsopties vanuit de technologie, de context waar het wordt ingezet en de belanghebbenden.    

Voor wie is de workshop geschikt?

Deze workshop is geschikt voor iedereen die meer wil leren over de impact van technologie en manieren wil ontdekken om technologie te ontwerpen, in te zetten en onderhouden op een verantwoorde manier voor zowel direct en indirect belanghebbenden.   

Praktische informatie

Uw docent is Marianne Schoenmakers en/of Jord Goudsmit. Schrijf u nu in om uw plek te garanderen! De workshop zal plaatsvinden op ons kantoor in Amsterdam en duurt van 10.00 – 16.00.  

De kosten voor de workshop zijn € 750,-.

*Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.


    Inschrijven