Considerati Academy Bart Schermer

Informatiebeveiliging & Privacy by Design

Startdatum 15-11-2022
Duur 09:30 - 16:00
Investering €750,-

Voorkom datalekken en reputatieschade door een goede beveiliging en een privacy vriendelijk ontwerp! 

Informatiebeveiliging is één van de belangrijkste vereisten uit de AVG. In deze masterclass verkennen wij wat de bedreigingen zijn voor de veiligheid van persoonsgegevens en welke maatregelen u moet treffen om de gegevens deugdelijk te beveiligen.  

Maar een goede beveiliging alleen is niet voldoende. Vanaf het eerste ontwerp van een toepassing moet goed nagedacht worden over de bescherming van privacy en persoonsgegevens. In deze masterclass kijken we naar belangrijke privacy enhancing technologies en leren wij u hoe u privacyvriendelijke processen systemen en toepassingen ontwerpt. 

In deze masterclass kijken we naar belangrijke privacy enhancing technologies en leren wij u hoe u privacyvriendelijke processen systemen en toepassingen ontwerpt. Daarbij besteden we in het bijzonder aandacht aan het onderwerp informatiebeveiliging: hoe treft u fysieke, organisatorische en logische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen? 

Wat gaat u leren?

U leert hoe u op basis van het risico van de gegevensverwerking een passend niveau van informatiebeveiliging vaststelt. Daarbij kijken we naar de meest gangbare beveiligingsstandaarden (ISO27001 en 2 en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid) en naar concrete beveiligingsmaatregelen.  

Verder leert u hoe belangrijke privacy enhancing technologies (encryptie, anonimisering, pseudonimisering) werken en hoe u op basis van ontwerpstrategieën een toepassing privacyvriendelijk kunt maken (privacy by design).  

Voor wie is de masterclass Informatiebeveiliging & Privacy by Design geschikt?

Deze masterclass is met name geschikt voor bedrijfsjuristen, beleidsmedewerkers, privacy officers, FG’s en compliance medewerkers die geen achtergrond hebben in informatiebeveiliging en informatica. Enige voorkennis van de AVG (begrip persoonsgegevens, doelen, grondslagen, materiële vereisten) wordt verondersteld.  

 

Wat zijn de kosten?

De kosten zijn € 750,- voor de masterclass Informatiebeveiliging & Privacy by Design. Kiest u ervoor om meer masterclasses te volgen, dan kunt u de prijs vinden bij de opleidingspagina van de desbetreffende masterclass.

*Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.

Wilt u de masterclass van de Considerati Academy volgen? Vul dan het inschrijfformulier in. Liever alleen een losse masterclass? Laat dan een bericht achter in het opmerkingsveld.    Inschrijven