DPO Opleiding

Considerati Academy

De opleiding die DPO's/FG's in staat stelt om zelfstandig een privacyprogramma op te stellen en te implementeren. Zowel theorie als praktijk komen aan bod in interactieve lesdagen. De volgende DPO opleiding start op 13 september 2021 en zal online plaatsvinden. De masterclasses zijn ook los te boeken via het opmerkingenveld in het inschrijfformulier.

DPO Opleiding

€ 4.500,00
€ 3.825,00 (excl. btw)
Masterclass Juridisch kader AVG I
€ 750,00 (excl. btw)

Deze masterclass behandelt de belangrijkste begrippen en concepten uit de AVG: persoonsgegevens, verwerkingen, doelbinding en de grondslagen voor de gegevensverwerkingen.

Doelgroep: (beleids)juristen, beleidsmedewerkers, Risk managers, compliance officers, security officers, advocaten, functionarissen gegevensbescherming, (chief) privacy officers.

Resultaat: Met deze informatie hebben deelnemers de juiste fundering om de AVG praktisch en juridisch toe te passen in hun dagelijkse werkzaamheden. Het betreft hier achtergrond, toepassingsbereik en rechtmatigheid.

Voor een volledig inzicht in de werking en de logica van de AVG wordt aangeraden om ook Masterclass Juridisch Kader AVG II te volgen. De masterclass zal online plaatsvinden via Microsoft Teams en duurt van 09:30-16:00.

Masterclass Juridisch kader AVG II
€ 750,00 (excl. btw)

Deze masterclass behandelt de belangrijkste eisen die aan de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker worden gesteld. In deze sessie komen de verantwoordingsplicht, de verwerkersovereenkomst, informatieplichten en rechten van de betrokkenen aan de orde.

Doelgroep: (beleids)juristen, beleidsmedewerkers, Risk managers, compliance officers, security officers, advocaten, functionarissen gegevensbescherming, (chief) privacy officers.

Resultaat: Met deze informatie hebben deelnemers de juiste fundering om de AVG praktisch en juridisch toe te passen in hun dagelijkse werkzaamheden. In het bijzonder wordt er in deze masterclass internationale gegevensuitwisseling en toezicht behandeld alsmede compliance eisen, informatieplichten en rechten van betrokkenen.

Voor een volledig inzicht in de werking en de logica van de AVG wordt aangeraden om eerst Masterclass Juridisch Kader AVG I te volgen. De masterclass zal online plaatsvinden via Microsoft Teams en duurt van 09:30-16:00.

Masterclass Data Governance & Privacybeleid
€ 750,00 (excl. btw)

In deze masterclass leert u om gegevensverwerkingen in kaart te brengen (data mapping) en een bijbehorend register van verwerkingen op te zetten. Ook leert u hoe u een privacy compliance programma inricht en een privacybeleid te schrijven. Tenslotte wordt aandacht besteed aan de (zachte) vaardigheden die een DPO/FG nodig heeft om succesvol te zijn.

Doelgroep: (beleids)juristen, beleidsmedewerkers, Risk managers, compliance officers, security officers, advocaten, functionarissen gegevensbescherming, (chief) privacy officers.

Resultaat: U kan praktisch de verwerkingen in een organisatie in kaart te brengen en weet hoe u een privacybeleid in kan richten binnen een organisatie. Tevens weet u hoe u in de rol als DPO u praktisch binnen de organisatie moet opstellen.

Masterclass Informatiebeveiliging & Privacy by Design
€ 750,00 (excl. btw)

In deze masterclass leert u over informatiebeveiliging en vervolgens hoe u volgens het principe van Privacy by Design en Privacy by Default werkt. Om datalekken te voorkomen moeten organisaties en overheden de persoonsgegevens die ze gebruiken beveiligen. De AVG stelt aan deze beveiliging eisen. Na het volgen van deze masterclass weet u hoe u persoonsgegevens moet beveiligen en hoe u risico's kunt inschatten. Daarnaast verplicht de AVG te werken volgens de principes van Privacy by Design en Privacy by Default. Dit betekent dat u al in een vroeg stadium van een verwerking nadenkt over de privacy . In het tweede deel van deze masterclass leert u hoe u invulling geeft aan de principes van Privacy by Design. De masterclass zal online plaatsvinden via Microsoft Teams.

Doelgroep: (beleids)juristen, beleidsmedewerkers, Risk managers, compliance officers, security officers, advocaten, functionarissen gegevensbescherming, (chief) privacy officers.

Resultaat: Deelnemers weten hoe ze persoonsgegevens moet beveiligen, riscio’s moeten inschatten en hoe ze moeten werken volgende de principes van Privacy by Desgin.

Masterclass Datalek Response
€ 375,00 (excl. btw)

Tijdens deze interactieve masterclass leert u over de juridische en praktische aspecten van de meldplicht datalekken. Op grond van de AVG zijn organisaties in sommige gevallen verplicht melding te maken van een datalek. Maar wanneer is er sprake van een datalek? Wat moet u doen in het geval u een datalek vermoedt in uw organisatie? In welke gevallen moet u melding maken van een datalek? Aan wie moet u melding maken van het datalek? In deze masterclass komt het allemaal aan bod. Na het volgen van deze masterclass weet u dan ook hoe u moet handelen in geval van een datalek. De masterclass duurt van 09.00 - 12.00 en zal online plaatsvinden.

Doelgroep: (beleids)juristen, beleidsmedewerkers, Risk managers, compliance officers, security officers, advocaten, functionarissen gegevensbescherming, (chief) privacy officers.

Resultaat: Deelnemers weten hoe ze moeten handelen in het geval van een datalek.

Masterclass DPIA
€ 375,00 (excl. btw)

Tijdens deze praktische masterclass leert u hoe u een Data Protection Impact Assessment (DPIA) doet. Op grond van de AVG zijn organisaties in bepaalde gevallen verplicht een DPIA (gegevensbeschermingseffectbeoordeling) uit te voeren. Een DPIA is een proces dat is bedoeld om de verwerking van persoonsgegevens te beschrijven en de noodzaak en evenredigheid ervan te beoordelen. Op basis hiervan kunnen de daaraan verbonden risico's voor de privacy van personen worden ingeschat en kan tot maatregelen worden gekomen om die eventuele risico's te beperken. Onze ervaren docenten nemen u mee in elke stap van het proces. Door middel van interactieve casussen zult u aan het eind van de masterclass in staat zijn zelf DPIA's uit te voeren. Uw docenten zijn Jules van Stralendorff en Romy ter Beek. De masterclass zal online plaatsvinden en duurt van 09:00 - 12:00.

Doelgroep: (beleids)juristen, beleidsmedewerkers, Risk managers, compliance officers, security officers, advocaten, functionarissen gegevensbescherming, (chief) privacy officers.

 

 

Masterclass Actualiteiten AVG en Privacy (6PO)
€ 750,00 (excl. btw)

Deze cursus behandelt de laatste stand van zaken ten aanzien van de ontwikkeling in de privacywet- en regelgeving. Het eerste dagdeel zal gaan over de ontwikkelingen in Nederland. In het tweede dagdeel zullen Europese ontwikkelingen besproken worden. Hierbij moet worden gedacht aan de meest recente jurisprudentie, opinies van de European Data Protection Board (EDPB), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en recente onderzoeken van de AP en de EDPB. Ook zal worden stil gestaan bij recente boetes en datalekken. Meer specifiek zal deze keer worden in gegaan op de ePrivacy Verordening, AI regulation en de Digital Services Act. Uw docenten zijn Mr. Dr. Bart W. Schermer en Bram Hoovers LL.M. De cursus zal online plaatsvinden via Microsoft Teams.

Doelgroep: (beleids)juristen, beleidsmedewerkers, Risk managers, compliance officers, security officers, advocaten, functionarissen gegevensbescherming, (chief) privacy officers.

Resultaat: kennis van de laatste stand van zaken ten aanzien van de privacywetgeving en regelgeving in Nederland en Europa.

    Inschrijven