DPO Opleiding

Considerati Academy

De opleiding die DPO's/FG's in staat stelt om zelfstandig een privacyprogramma op te stellen en te implementeren. Zowel theorie als praktijk komen aan bod in interactieve lesdagen. De volgende DPO opleiding start op 12 april 2021 en zal online plaatsvinden. De modules zijn ook los te boeken via het opmerkingenveld in het inschrijfformulier.

DPO Opleiding

€ 4.500,00
€ 3.825,00 (excl. btw)
Juridisch kader AVG, deel 1
€ 750,00 (excl. btw)

Dit onderdeel behandelt de belangrijkste begrippen en concepten uit de AVG: persoonsgegevens, verwerkingen, doelbinding en de grondslagen voor de gegevensverwerkingen.

Doelgroep: (beleids)juristen, beleidsmedewerkers, Risk managers, compliance officers, security officers, advocaten, functionarissen gegevensbescherming, (chief) privacy officers.

Resultaat: Met deze informatie hebben deelnemers de juiste fundering om de AVG praktisch en juridisch toe te passen in hun dagelijkse werkzaamheden. Het betreft hier achtergrond, toepassingsbereik en rechtmatigheid.

Juridisch kader AVG, deel 2
€ 750,00 (excl. btw)

Dit onderdeel behandelt de belangrijkste eisen die aan de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker worden gesteld. In deze sessie komen de verantwoordingsplicht, de verwerkersovereenkomst, informatieplichten en rechten van de betrokkenen aan de orde.

Doelgroep: (beleids)juristen, beleidsmedewerkers, Risk managers, compliance officers, security officers, advocaten, functionarissen gegevensbescherming, (chief) privacy officers.

Resultaat: Met deze informatie hebben deelnemers de juiste fundering om de AVG praktisch en juridisch toe te passen in hun dagelijkse werkzaamheden. In het bijzonder wordt er in deze module internationale gegevensuitwisseling en Toezicht behandeld alsmede compliance eisen, informatieplichten en rechten van betrokkenen.

Data governance & privacybeleid
€ 750,00 (excl. btw)

In dit onderdeel leert u om gegevensverwerkingen in kaart te brengen (data mapping) en een bijbehorend register van verwerkingen op te zetten. Ook leert u hoe u een privacy compliance programma inricht en een privacybeleid te schrijven. Tenslotte wordt aandacht besteed aan de (zachte) vaardigheden die een DPO nodig heeft om succesvol te zijn.

Doelgroep: (beleids)juristen, beleidsmedewerkers, Risk managers, compliance officers, security officers, advocaten, functionarissen gegevensbescherming, (chief) privacy officers.

Resultaat: je kan praktisch de verwerkingen in een organisatie in kaart te brengen en weet hoe je een privacybeleid in kan richten binnen een organisatie. Tevens weet je hoe je in de rol als DPO je praktisch binnen de organisatie moet opstellen.

DPIA & Meldplicht Datalekken
€ 750,00 (excl. btw)

Tijdens deze praktische cursus leert u hoe een Data Protection Impact Assessment (DPIA) doet en de juridische en praktische aspecten van de meldplicht datalekken.

Doelgroep: (beleids)juristen, beleidsmedewerkers, Risk managers, compliance officers, security officers, advocaten, functionarissen gegevensbescherming, (chief) privacy officers.

 

 

Informatiebeveiliging & Privacy by Design
€ 750,00 (excl. btw)

In deze cursus leert u over informatiebeveiliging en vervolgens hoe u volgens het principe van Privacy by Design en Default werkt.

Doelgroep: (beleids)juristen, beleidsmedewerkers, Risk managers, compliance officers, security officers, advocaten, functionarissen gegevensbescherming, (chief) privacy officers.

Resultaat: Deelnemers weten hoe ze persoonsgegevens moet beveiligen, riscio’s moeten inschatten en hoe te handelen in het geval van een datalek.

Actualiteiten AVG en Privacy (6PO)
€ 750,00 (excl. btw)

Deze cursus behandelt de laatste stand van zaken ten aanzien van de ontwikkeling in de privacywet en regelgeving in Nederland en Europa. Besproken worden: de meest recente jurisprudentie, opinies van de European Data Protection Board (EDPB), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en recente onderzoeken van de AP en de EDPB.

Doelgroep: (beleids)juristen, beleidsmedewerkers, Risk managers, compliance officers, security officers, advocaten, functionarissen gegevensbescherming, (chief) privacy officers.

Resultaat: kennis van de laatste stand van zaken ten aanzien van de privacywetgeving en regelgeving in Nederland en Europa.

    Inschrijven