Considerati Academy e-learning

Masterclass DPIA

Startdatum 08-11-2022
Duur 13:00 tot 16:00
Investering €375,-

Een Data Protection Impact Assessment (DPIA) is een middel om voorafgaand aan een nieuwe (of gewijzigde) verwerking van persoonsgegevens het proces en ontwerp daarvan in kaart te brengen, de noodzaak en evenredigheid van de verwerkingsactiviteit te beoordelen, de privacyrisico’s voor betrokkenen in kaart te brengen en de benodigde risico-mitigerende maatregelen te identificeren.

Een DPIA stelt u in staat tijdig de benodigde maatregelen te implementeren zodat uw voorgenomen verwerkingsactiviteit verantwoord kan worden uitgerold. DPIA’s zijn daarmee een essentieel instrument om het principe van ‘Privacy by Design’ te borgen binnen uw organisatie. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn organisaties in bepaalde gevallen verplicht een DPIA uit te voeren.

In de masterclass geven wij u praktische handvatten voor het uitvoeren van een DPIA en brengen we de kennis in de praktijk door samen met onze ervaren docenten verschillende onderdelen uit een DPIA uit te voeren en te bespreken aan de hand van een sprekende casus. Aan het eind van de masterclass bent u in staat zelf DPIA’s uit te voeren.

Organisaties dienen DPIA’s uit te voeren voor nieuwe verwerkingsactiviteiten waar mogelijk een hoog risico voor de privacy van betrokkenen uit voortvloeit. Tijdens de masterclass wordt door ervaren docenten uitgelegd wat een DPIA inhoudt, welke elementen er in een DPIA-rapportage worden opgenomen en hoe u deze in de praktijk uitvoert. In de masterclass geven wij u praktische handvatten voor het uitvoeren van DPIA’s en brengen we de kennis in de praktijk door samen met onze docenten verschillende onderdelen uit een DPIA uit te voeren en te bespreken aan de hand van een sprekende casus. 

Wat gaat u leren?

Dit onderdeel dient zo uitgebreid mogelijk te worden beschreven om de toekomstige cursist een duidelijk beeld te geven van hetgeen hij/zij tijdens de masterclass zal leren.

Tijdens deze masterclass leert u:

  • Wat een DPIA is;
  • Wat het doel van een DPIA is;
  • Wanneer u een DPIA uitvoert;
  • Uit welke onderdelen een DPIA bestaat;
  • Welke eisen de AVG en toezichthouders stellen aan een DPIA;
  • Op welke wijze een DPIA in de praktijk uitgevoerd kan worden;
  • Het inschatten en in kaart brengen van privacyrisico’s voor betrokkenen;
  • Hoe u de uitvoer van DPIA’s borgt binnen uw organisatie.

Voor wie is de masterclas DPIA geschikt?

Deze masterclass is bedoeld voor iedereen die DPIA’s uitvoert, gaat uitvoeren of deze beoordeelt. Deze masterclass is onderdeel van de door Considerati aangeboden DPOopleiding. Ook is het mogelijk om deze cursus apart te volgen. Voor het volgen van deze cursus wordt basiskennis van de AVG gevraagd van de deelnemers. Wilt u uw kennis van de AVG opfrissen? Volg dan eerst de masterclasses Juridisch Kader AVG Deel 1 en Juridisch Kader AVG Deel 2.  

Praktische informatie

De masterclass wordt voor iedereen op locatie bij Considerati (De Boelelaan 7, Amsterdam) of voor iedereen online gegeven en neemt één dagdeel in beslag. U ontvangt geen certificaat.

 

Wat zijn de kosten?

De kosten zijn € 375,- voor de masterclass DPIA. Kiest u ervoor om meer masterclasses te volgen, dan kunt u de prijs vinden bij de opleidingspagina van de desbetreffende masterclass.

*Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.

Wilt u de masterclass van de Considerati Academy volgen? Vul dan het inschrijfformulier in. Liever alleen een losse masterclass? Laat dan een bericht achter in het opmerkingsveld.    Inschrijven