Data science en kunstmatige intelligentie voor (privacy) professionals

Considerati Academy Amsterdam

U leert hoe (machine learning) algoritmen werken, hoe beslismodellen worden gebouwd en welke valkuilen er bestaan bij datagedreven besluitvorming. Met deze nieuw verworven technische kennis kijken wij vervolgens welke regels de AVG en gerelateerde wetgeving stellen aan de toepassing van algoritmische besluitvorming.

Data science en kunstmatige intelligentie voor (privacy) professionals

€ 550,00 (excl. btw)
Data science en kunstmatige intelligentie voor (privacy) professionals
€ 550,00 (excl. btw)

Data gedreven besluitvorming wordt steeds belangrijker binnen organisaties. Maar algoritmen die over mensen beslissen roepen ook steeds meer ethische en privacyrechtelijke vragen op. Als privacy professional heeft u dus een gedegen begrip nodig van data science en kunstmatige intelligentie om goed uw beroep uit te kunnen oefenen.

In samenwerking met de data science experts van Cmotions organiseert Considerati daarom de cursus ‘data science en kunstmatige intelligentie voor privacy professionals’. In deze cursus leert u wat u als privacy professional  moet weten over data science, machine learning en algoritmische besluitvorming.

U leert hoe (machine learning) algoritmen werken, hoe beslismodellen worden gebouwd en welke valkuilen er bestaan bij datagedreven besluitvorming.

Met deze nieuw verworven technische kennis kijken wij vervolgens welke regels de AVG en gerelateerde wetgeving stellen aan de toepassing van algoritmische besluitvorming.

De cursus wordt gegeven door de data scientists van Cmotions en de privacy experts van Considerati.

Deze cursus van een dagdeel wordt gegeven op een nader te bepalen locatie in Amsterdam, uiteraard met in achtneming van alle Corona maatregelen. Mochten de omstandigheden veranderen, dan zal de cursus online doorgang vinden.

De volgende cursus zal in het voorjaar van 2021 plaatsvinden.

    Inschrijven