E-learning

Masterclass Data governance & privacybeleid

Startdatum 01-11-2022
Duur 09:30 - 16:00
Investering €750,-

Tijdens deze masterclass leert u om gegevensverwerkingen op overzichtelijke wijze in kaart te brengen (‘data mapping’) en vast te leggen in een verwerkingsregister. Data mapping is een mechanisme om in control te blijven over de data die binnen uw organisatie worden verwerkt. Door de gehele levenscyclus van (persoons)gegevens in kaart te brengen, is uw organisatie beter in staat om uitvoering te geven aan de verplichtingen die voortvloeien uit de AVG, zoals de informatieplicht en de rechten van betrokkenen.  

Het opstellen van een verwerkingsregister is voor de meeste organisaties niet alleen een wettelijke verplichting, maar vormt ook de basis voor de verdere privacy huishouding binnen de organisatie. Wanneer u uw verwerkingsregister goed inricht, wordt niet alleen inzichtelijk welke persoonsgegevens er worden verwerkt, waarom dat gebeurt en welke systemen er worden gebruikt, maar ook of alle noodzakelijke waarborgen en (contractuele) maatregelen zijn getroffen en eventuele risico’s voldoende zijn gemitigeerd.  

Tijdens deze masterclass komt daarnaast aan bod hoe u een toekomstbestendig privacy compliance programma /privacy governance structuur inricht en een gedegen privacybeleid opstelt.  

Tot slot wordt aandacht besteed aan de rol en positie die een Functionaris Gegevensbescherming (FG) vervult alsmede aan de (zachte) vaardigheden die een FG nodig heeft, waaronder diverse communicatievormen. Dit is van belang om als FG succesvol toezicht te kunnen houden op de organisatie. Een en ander wordt verhelderd aan de hand van voorbeelden en casussen uit de praktijk.  

Er zijn diverse manieren waarop u uw gegevensverwerking in kaart kunt brengen en een verwerkingsregister kunt opzetten. Tijdens de masterclass illustreren we dit aan de hand van een aantal voorbeelden en modellen. Ook bespreken wij een aantal tools, laten wij zien hoe u deze kunt gebruiken en delen wij onze ervaringen hiermee. 

Wat gaat u leren?

Tijdens deze masterclass leert u om gegevensverwerkingen in kaart te brengen (data mapping) en een bijbehorend verwerkingsregister op te zetten. Ook leert u hoe u een privacy compliance programma inricht en een gedegen privacybeleid schrijft. Tot slot wordt aandacht besteed aan de (zachte) vaardigheden die een FG nodig heeft om succesvol te zijn.  

Verder komt aan bod hoe u een toekomstbestendig privacy compliance programma /privacy governance structuur kunt inrichten. Wat voor uw organisatie het beste werkt, hangt onder andere samen met het volwassenheidsniveau, ambitieniveau, de grootte en de omvang van uw organisatie. In deze masterclass passeren dan ook diverse varianten en structuren de revue, zodat u na afloop zelf kunt bepalen welke variant u het beste binnen uw eigen organisatie kunt implementeren om de AVG duurzaam te borgen.  

Ook leert u hoe u een privacy compliance programma /privacy governance structuur kunt uitwerken in een concreet privacybeleid. Er wordt besproken welke onderwerpen vastgelegd  moeten worden en hoe de verschillende taken en verantwoordelijkheden in een privacybeleid geconcretiseerd kunnen worden. Na afloop van de masterclass zult u in staat zijn om een beleid op te stellen dat aan de AVG-vereisten voldoet en praktisch uitvoerbaar is. 

Tot slot wordt aandacht besteed aan de rol en positie die een FG vervult ten opzichte van de organisatie en de toezichthouder. De diverse taken van een FG worden besproken en nader toegelicht. Ook wordt aandacht besteed aan de (zachte) vaardigheden die een FG nodig heeft om succesvol te zijn, waaronder communicatievaardigheden. Na afloop bent u in staat om voor verschillende situaties de juiste communicatiestrategie te kiezen.  

Voor wie is de masterclass Data Governance & Privacybeleid geschikt?

De masterclass Data Governance & Privacybeleid is onderdeel van de door Considerati aangeboden DPO-opleiding en is tevens als losse masterclass te volgen. Deze masterclass is geschikt voor FG’s, privacy officers, privacy champions en andere privacy professionals. Enige kennis van de AVG dan wel ervaring binnen het privacydomein is een vereiste.  

Praktische informatie

Uw docent is mr. Evelijn van Wanroij.  Evelijn is als juridisch adviseur zeer ervaren. Schrijf u nu in om uw plek te garanderen! De masterclass zal online plaatsvinden via Microsoft Teams en duurt van 09.30 – 16.00. 

Wat zijn de kosten?

De kosten zijn € 750,- voor de masterclass Data Governance & Privacybeleid. Kiest u ervoor om meer masterclasses te volgen, dan kunt u de prijs vinden bij de opleidingspagina van de desbetreffende masterclass.

*Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.

Wilt u de masterclass van de Considerati Academy volgen? Vul dan het inschrijfformulier in. Liever alleen een losse masterclass? Laat dan een bericht achter in het opmerkingsveld.    Inschrijven