Cursus AVG in één dag

Cookies. Gezichtsherkenning. Profiling. Organisaties doen steeds meer met persoonsgegevens. Maar mag dat allemaal wel op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)? Hoe moeten organisaties persoonsgegevens op een zorgvuldige manier verwerken? Deze vragen staan centraal tijdens de cursus AVG in één dag. Wilt u meer weten over privacy & persoonsgegevens binnen organisaties? Dan is deze cursus voor u!

Cursus AVG in één dag

€ 0,00 (excl. btw)
Cursus AVG in één dag
€ 0,00 (excl. btw)

Cookies. Gezichtsherkenning. Profiling. Organisaties doen steeds meer met persoonsgegevens.

Maar mag dat allemaal wel op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)? Hoe moeten organisaties persoonsgegevens op een zorgvuldige manier verwerken? Deze vragen staan centraal tijdens de cursus AVG in één dag.

Wilt u meer weten over privacy & persoonsgegevens binnen organisaties? Dan is deze cursus voor u.

Na deze cursus bent u in staat om:

 1. Te beoordelen of de AVG van toepassing is op een bedrijfsactiviteit.
 2. De risico’s van een gegevensverwerking in te schatten.
 3. Te beoordelen of de verwerking legitiem is.
 4. Binnen een organisatie privacy officers en functionarissen gegevensbescherming te ondersteunen in hun werkzaamheden.

Agenda

9:30 – 10:25 Introductie AVG

Wat zijn persoonsgegevens?

Relevante rollen in de AVG (verwerkingsverantwoordelijke / verwerker)

10:25 - 10:30 Korte pauze
10:30 – 11:25 Doelen en grondslagen voor de verwerking
11:25 – 11:30 Korte Pauze
11:30 – 12:30 Eisen aan de verwerking (bewaartermijnen, informatieplichten)
12:30 – 13:00 Lunch
13:00 - 14:30 Beveiliging en meldplicht datalekken

DPIAs en privacy by design

Internationale gegevensdoorgifte

 

Over Considerati

Technologie en data bieden kansen voor elke organisatie. De toepassing hiervan is voorpaginanieuws geworden. Maar deze vernieuwing wringt. Organisaties lopen tegen juridische vraagstukken en maatschappelijke belangen aan. Considerati is het juridisch en public affairs adviesbureau voor de digitale wereld, met kantoren in Amsterdam en Den Haag. Wij helpen organisaties maatschappelijk verantwoord te innoveren met digitale technologie en data.

Voor meer informatie zie: www.considerati.com

 

Inschrijven

Deze cursus wordt u kosteloos aangeboden door Considerati. Na afloop ontvangt u een certificaat van deelname. Let op! Deze cursus wordt gegeven in het kader van social return en is daarom alleen beschikbaar is voor werkzoekenden . Graag bij uw aanmelding vermelden in welk van de volgende categorieën u valt.

 1. Participatiewet gerechtigden (voorheen: WWB, Wsw en Wajong).
 2. Werkloosheidswet (WW) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 maanden, en/of 50 jaar of ouder zijn.
 3. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) gerechtigden.
 4. Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) gerechtigden.
 5. Wet Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (WAZ) gerechtigden.
 6. Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW) gerechtigden.
 7. De Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ) gerechtigden.
 8. Leer/werkplekken voor niet uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (nuggers)
 9. Leer/werkplekken voor vroegtijdig schoolverlaters en jongeren met onvoldoende kwalificaties.
 10. Leer/werkplekken in het kader van BOL/BBL-opleidingen, VSO en/of praktijkscholen.
 11. Statushouders

De cursus wordt in verband met de Corona maatregelen online gegeven.

Voor meer informatie en inschrijving kunt u contact met ons opnemen via: education@considerati.com of 020-7370069

  Inschrijven