AVG Theorie (2 dagen)

Considerati Academy Bart Schermer

De basis van de AVG in twee interactieve dagen. Aan de hand van kernbepalingen en begrippen krijgen cursisten een gedegen overzicht van de werking en logica van de AVG. In het voorjaar van 2021 zal de cursus online plaatsvinden.

AVG Theorie (2 dagen)

€ 1.500,00 (excl. btw)
Juridisch kader AVG, deel 1
€ 750,00 (excl. btw)

Dit onderdeel behandelt de belangrijkste begrippen en concepten uit de AVG: persoonsgegevens, verwerkingen, doelbinding en de grondslagen voor de gegevensverwerkingen.

Doelgroep: (beleids)juristen, beleidsmedewerkers, Risk managers, compliance officers, security officers, advocaten, functionarissen gegevensbescherming, (chief) privacy officers.

Resultaat: Met deze informatie hebben deelnemers de juiste fundering om de AVG praktisch en juridisch toe te passen in hun dagelijkse werkzaamheden. Het betreft hier achtergrond, toepassingsbereik en rechtmatigheid.

Juridisch kader AVG, deel 2
€ 750,00 (excl. btw)

Dit onderdeel behandelt de belangrijkste eisen die aan de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker worden gesteld. In deze sessie komen de verantwoordingsplicht, de verwerkersovereenkomst, informatieplichten en rechten van de betrokkenen aan de orde.

Doelgroep: (beleids)juristen, beleidsmedewerkers, Risk managers, compliance officers, security officers, advocaten, functionarissen gegevensbescherming, (chief) privacy officers.

Resultaat: Met deze informatie hebben deelnemers de juiste fundering om de AVG praktisch en juridisch toe te passen in hun dagelijkse werkzaamheden. In het bijzonder wordt er in deze module internationale gegevensuitwisseling en Toezicht behandeld alsmede compliance eisen, informatieplichten en rechten van betrokkenen.

    Inschrijven