Actualiteiten AVG en Privacy

Considerati Academy Bart Schermer

De laatste ontwikkelingen rond de AVG en privacy uit Nederland en Europa. Na deze cursus bent u weer helemaal op de hoogte van de laatste stand van zaken. Ideaal voor privacy professionals die in één dag hun kennis willen actualiseren.

Actualiteiten AVG en Privacy

€ 750,00 (excl. btw)
Masterclass Actualiteiten AVG en Privacy (6PO)
€ 750,00 (excl. btw)

Deze cursus behandelt de laatste stand van zaken ten aanzien van de ontwikkeling in de privacywet- en regelgeving. Het eerste dagdeel zal gaan over de ontwikkelingen in Nederland. In het tweede dagdeel zullen Europese ontwikkelingen besproken worden. Hierbij moet worden gedacht aan de meest recente jurisprudentie, opinies van de European Data Protection Board (EDPB), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en recente onderzoeken van de AP en de EDPB. Ook zal worden stil gestaan bij recente boetes en datalekken. Meer specifiek zal deze keer worden in gegaan op de ePrivacy Verordening, AI regulation en de Digital Services Act. Uw docenten zijn Mr. Dr. Bart W. Schermer en Bram Hoovers LL.M. De cursus zal online plaatsvinden via Microsoft Teams.

Doelgroep: (beleids)juristen, beleidsmedewerkers, Risk managers, compliance officers, security officers, advocaten, functionarissen gegevensbescherming, (chief) privacy officers.

Resultaat: kennis van de laatste stand van zaken ten aanzien van de privacywetgeving en regelgeving in Nederland en Europa.

    Inschrijven