Opleidingen

DPIA & Privacy by Design

Tijdens deze praktische cursus leert u hoe een Data Protection Impact Assessment (DPIA) doet en vervolgens hoe u volgens het principe van Privacy by Design en Default werkt.

  • DPIA & Privacy by Design

AVG Theorie (2 dagen)

De basis van de AVG in twee interactieve dagen. Aan de hand van kernbepalingen en begrippen krijgen cursisten een gedegen overzicht van de werking en logica van de AVG.

  • Juridisch kader AVG, deel 1
  • Juridisch kader AVG, deel 2

Informatiebeveiliging & meldplicht datalekken

In deze cursus leert u over informatiebeveiliging en de juridische en praktische aspecten van de meldplicht datalekken.

  • Informatiebeveiliging & meldplicht datalekken

Data governance & privacybeleid

In dit onderdeel leert u om gegevensverwerkingen in kaart te brengen (data mapping) en een bijbehorend register van verwerkingen op te zetten. Ook leert u hoe u een privacy compliance programma inricht en een privacybeleid te schrijven. Tenslotte wordt aandacht besteedt aan de (zachte) vaardigheden die een DPO nodig heeft om succesvol te zijn.

  • Data governance & privacybeleid

Juridisch kader AVG, deel 2

Dit onderdeel behandelt de belangrijkste eisen die aan de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker worden gesteld. In deze sessie komen de verantwoordingsplicht, de verwerkersovereenkomst, informatieplichten en rechten van de betrokkenen aan de orde.

  • Juridisch kader AVG, deel 2