Smart city

Opleidingen

DPO Opleiding

Start:  04/10/2022

De DPO-opleiding is de meest uitgebreide opleiding van de Considerati Academy. Deze opleiding bestaat namelijk uit meerdere masterclasses. Heeft u geen tijd om de gehele DPO-opleiding te volgen? De verschillende onderdelen zijn ook allemaal los te boeken als masterclass.

Considerati Academy privacy

Masterclass Juridisch Kader AVG I

Start:  04-10-2022

Begrippen als: persoonsgegevens, doelbinding en de grondslagen voor de gegevensverwerkingen komen aan bod tijdens de Masterclass Juridisch Kader I. Onder leiding van een ervaren docent worden de (basis)begrippen uitgelegd met als doel de juiste fundering om de AVG praktisch en juridisch toe te passen in dagelijkse werkzaamheden. De Masterclass Juridisch Kader I is tevens onderdeel van de DPO opleiding.

E-learning

Masterclass Data Governance & Privacybeleid

Start:  01-11-2022

In dit onderdeel leert u om gegevensverwerkingen in kaart te brengen (data mapping) en een bijbehorend register van verwerkingen op te zetten. Ook leert u hoe u een privacy compliance programma inricht en een privacybeleid te schrijven. Tenslotte wordt aandacht besteed aan de (zachte) vaardigheden die een DPO nodig heeft om succesvol te zijn.

Considerati Academy

Masterclass Juridisch Kader AVG II

Start:  11-10-2022

De belangrijkste eisen die aan de verwerkingsverantwoordelijke en verwerker worden gesteld komen aan bod tijdens de Masterclass Juridisch Kader AVG II. Tijdens de sessie komen onder andere de verantwoordingsplicht, de informatieplichten en rechten van de betrokkene aan de orde. De Masterclass Juridisch Kader II is tevens onderdeel van de DPO opleiding.

Considerati Academy e-learning

Masterclass Datalek Response

Start:  08-11-22

Tijdens deze masterclass leert u over praktische en juridische aspecten van de meldplicht datalekken. Na afloop weet u hoe u moet handelen in geval van een datalek.

Considerati Academy e-learning

Masterclass Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Start:  08-11-2022

Tijdens deze praktische mastercass leert u hoe u een Data Protection Impact Assessment (DPIA) doet aan de hand van interactieve casussen.