Opleidingen

DPO Opleiding

De opleiding die DPO’s/FG’s in staat stelt om zelfstandig een privacy programma op te stellen en te implementeren. Zowel theorie als praktijk komen aan bod in interactieve lesdagen.

 • Masterclass Juridisch kader AVG I
 • Masterclass Juridisch kader AVG II
 • Masterclass Data Governance & Privacybeleid
 • Masterclass Informatiebeveiliging & Privacy by Design
 • Masterclass Datalek Response
 • Masterclass DPIA
 • Masterclass Actualiteiten AVG en Privacy (6PO)

Workshop Digitale Ethiek voor Overheden

Leer tijdens deze workshop een handelingsperspectief te ontwikkelen om met de ethische kwesties binnen uw organisatie aan de slag te gaan. Ook leert u hoe u digitale ethiek in kunt zetten voor een concreet vraagstuk, welke dilemma’s en oplossingsrichtingen daarbij horen, en hoe andere organisaties met deze thema’s omgaan.

 • Workshop Digitale Ethiek voor Overheden

Masterclass Data science en AI voor (privacy) professionals

Op 23 november 2021 (09:30 – 13:00) ) organiseert Considerati in samenwerking met de data science experts van Cmotions de masterclass ‘Data science en AI voor (privacy) professionals. Tijdens deze masterclass leert u hoe (machine learning) algoritmen werken, hoe beslismodellen worden gebouwd en welke valkuilen er bestaan bij datagedreven besluitvorming.

 • Masterclass Data science en AI voor (privacy) professionals

Masterclass Juridisch Kader AVG I

Dit onderdeel behandelt de belangrijkste begrippen en concepten uit de AVG: persoonsgegevens, verwerkingen, doelbinding en de grondslagen voor de gegevensverwerkingen.

 • Masterclass Juridisch kader AVG I

Masterclass Juridisch Kader AVG II

Dit onderdeel behandelt de belangrijkste eisen die aan de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker worden gesteld. In deze sessie komen de verantwoordingsplicht, de verwerkersovereenkomst, informatieplichten en rechten van de betrokkenen aan de orde.

 • Masterclass Juridisch kader AVG II

Masterclass Data Governance & Privacybeleid

In dit onderdeel leert u om gegevensverwerkingen in kaart te brengen (data mapping) en een bijbehorend register van verwerkingen op te zetten. Ook leert u hoe u een privacy compliance programma inricht en een privacybeleid te schrijven. Tenslotte wordt aandacht besteed aan de (zachte) vaardigheden die een DPO nodig heeft om succesvol te zijn.

 • Masterclass Data Governance & Privacybeleid