Opleidingen

Hier vindt u het overzicht van onze opleidingen en cursussen. Bent u op zoek naar een complete DPO opleiding, NOvA geaccrediteerde privacy cursussen of een cursus over de privacy aspecten van uw werkgebied? Kies uw opleiding en zie meteen op welke data er plaatsen beschikbaar zijn.

DPO Opleiding

De opleiding die DPO's/FG's in staat stelt om zelfstandig een privacy programma op te stellen en te implementeren. Zowel theorie als praktijk komen aan bod in interactieve lesdagen.

 • Volledige DPO opleiding

AVG & Actualiteit

De laatste ontwikkelingen rond de AVG uit Nederland en Europa. Na deze cursus bent u weer helemaal op de hoogte van de laatste stand van zaken.

 • Actualiteit & AVG

Privacy cursussen met PO punten

Privacy cursussen voor Advocaten en juridisch professionals met NOvA accreditatie.

 • Basiscursus AVG voor advocaten & juridisch professionals (6PO)

AVG Theorie

De  basis van de AVG in twee interactieve dagen. Aan de hand van kernbepalingen en begrippen krijgen cursisten een gedegen overzicht van de werking en logica van de AVG.

 • DPO opleiding module 2: Juridisch kader AVG, deel 2
 • DPO opleiding module 1: Juridisch kader AVG, deel 1

DPO Verdieping

Verdiepingscursussen voor cursisten met voorkennis over de AVG

 • AVG verdieping Marketing & ePrivacy
 • AVG verdieping privacy AI & Big Data
 • AVG verdieping HR

DPIA & Privacy by Design

Tijdens deze praktische cursus leert u hoe een Data Protection Impact Assessment (DPIA) doet en vervolgens hoe u volgens het principe van Privacy by Design en Defauld werkt. 

 • DPIA & Privacy by Design

Juridisch kader AVG, deel 1

Dit onderdeel behandelt de belangrijkste begrippen en concepten uit de AVG: persoonsgegevens, verwerkingen, doelbinding en de grondslagen voor de gegevensverwerkingen.

Doelgroep: (beleids)juristen, beleidsmedewerkers, Risk managers, compliance officers, security officers, advocaten, functionarissen gegevensbescherming, (chief) privacy officers.

 Resultaat: Met deze informatie hebben deelnemers de juiste fundering om de AVG praktisch en juridisch toe te passen in hun dagelijkse werkzaamheden. Het betreft hier achtergrond, toepassingsbereik en rechtmatigheid

 • DPO opleiding module 1: Juridisch kader AVG, deel 1

Juridisch kader AVG, deel 2

Dit onderdeel behandelt de belangrijkste eisen die aan de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker worden gesteld. In deze sessie komen de verantwoordingsplicht, de verwerkersovereenkomst, informatieplichten en rechten van de betrokkenen aan de orde.

Doelgroep: (beleids)juristen, beleidsmedewerkers, Risk managers, compliance officers, security officers, advocaten, functionarissen gegevensbescherming, (chief) privacy officers.

Resultaat: Met deze informatie hebben deelnemers de juiste fundering om de AVG praktisch en juridisch toe te passen in hun dagelijkse werkzaamheden. In het bijzonder wordt er in deze module internationale gegevensuitwisseling en Toezicht behandeld alsmede compliance eisen, informatieplichten en rechten van betrokkenen.

 • DPO opleiding module 2: Juridisch kader AVG, deel 2

Data governance & privacybeleid

n dit onderdeel leert u om gegevensverwerkingen in kaart te brengen (data mapping) en een bijbehorend register van verwerkingen op te zetten. Ook leert u hoe u een privacy compliance programma inricht en een privacybeleid te schrijven. Tenslotte wordt aandacht besteedt aan de (zachte) vaardigheden die een DPO nodig heeft om succesvol te zijn.

Doelgroep: (beleids)juristen, beleidsmedewerkers, Risk managers, compliance officers, security officers, advocaten, functionarissen gegevensbescherming, (chief) privacy officers.

Resultaat: je kan praktisch de verwerkingen in een organisatie in kaart te brengen en weet hoe je een privacybeleid in kan richten binnen een organisatie. Tevens weet je hoe je als in de rol als DPO je praktisch binnen de organisatie moet opstellen.

 • DPO opleiding module 3: Data governance & privacybeleid

Informatiebeveiliging & meldplicht datalekken

In deze cursus leert u over informatiebeveiliging en de juridische en praktische aspecten van de meldplicht datalekken.

Doelgroep: (beleids)juristen, beleidsmedewerkers, Risk managers, compliance officers, security officers, advocaten, functionarissen gegevensbescherming, (chief) privacy officers.

Resultaat: Deelnemers weten hoe ze persoonsgegevens moet beveiligen, riscio’s moeten inschatten en hoe te handelen in het geval van een datalek.

 • DPO opleiding module 4: Informatiebeveiliging & meldplicht datalekken