Opleidingen

Masterclass Juridisch Kader AVG I

Dit onderdeel behandelt de belangrijkste begrippen en concepten uit de AVG: persoonsgegevens, verwerkingen, doelbinding en de grondslagen voor de gegevensverwerkingen.

  • Masterclass Juridisch kader AVG I

Masterclass Juridisch Kader AVG II

Dit onderdeel behandelt de belangrijkste eisen die aan de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker worden gesteld. In deze sessie komen de verantwoordingsplicht, de verwerkersovereenkomst, informatieplichten en rechten van de betrokkenen aan de orde.

  • Masterclass Juridisch kader AVG II

Masterclass Data Governance & Privacybeleid

In dit onderdeel leert u om gegevensverwerkingen in kaart te brengen (data mapping) en een bijbehorend register van verwerkingen op te zetten. Ook leert u hoe u een privacy compliance programma inricht en een privacybeleid te schrijven. Tenslotte wordt aandacht besteed aan de (zachte) vaardigheden die een DPO nodig heeft om succesvol te zijn.

  • Masterclass Data Governance & Privacybeleid

Masterclass Informatiebeveiliging & Privacy by Design

In deze masterclass leert u over informatiebeveiliging en hoe u volgens het principe van Privacy by Design en Default werkt.

  • Masterclass Informatiebeveiliging & Privacy by Design

Masterclass Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Tijdens deze praktische mastercass leert u hoe een Data Protection Impact Assessment (DPIA) doet aan de hand van interactieve casussen.

  • Masterclass DPIA

Masterclass Datalek Response

Tijdens deze masterclass leert u over praktische en juridische aspecten van de meldplicht datalekken. Na afloop weet u hoe u moet handelen in geval van een datalek.

  • Masterclass Datalek Response