Considerati Academy Amsterdam Smart city

Opleidingen

Considerati Academy Amsterdam

Masterclass Data science en AI voor (privacy) professionals

Op 23 november 2021 (09:30 – 13:00) organiseert Considerati in samenwerking met de data science experts van Cmotions de masterclass ‘Data science en AI voor (privacy) professionals. Tijdens deze masterclass leert u hoe (machine learning) algoritmen werken, hoe beslismodellen worden gebouwd en welke valkuilen er bestaan bij datagedreven besluitvorming.

Workshop Digitale Ethiek

Leer tijdens deze workshop een handelingsperspectief te ontwikkelen om met de ethische kwesties binnen uw organisatie aan de slag te gaan. Ook leert u hoe u digitale ethiek in kunt zetten voor een concreet vraagstuk, welke dilemma’s en oplossingsrichtingen daarbij horen, en hoe andere organisaties met deze thema’s omgaan.

DPO Opleiding

De DPO-opleiding is de meest uitgebreide opleiding van de Considerati Academy. Deze opleiding bestaat namelijk uit meerdere masterclasses. Heeft u geen tijd om de gehele DPO-opleiding te volgen? De verschillende onderdelen zijn ook allemaal los te boeken als masterclass.

Considerati Academy privacy

Masterclass Juridisch Kader AVG I

Begrippen als: persoonsgegevens, doelbinding en de grondslagen voor de gegevensverwerkingen komen aan bod tijdens de Masterclass Juridisch Kader I. Onder leiding van een ervaren docent worden de (basis)begrippen uitgelegd met als doel de juiste fundering om de AVG praktisch en juridisch toe te passen in dagelijkse werkzaamheden. De Masterclass Juridisch Kader I is tevens onderdeel van de DPO opleiding.

Considerati Academy

Masterclass Juridisch Kader AVG II

De belangrijkste eisen die aan de verwerkingsverantwoordelijke en verwerker worden gesteld komen aan bod tijdens de Masterclass Juridisch Kader AVG II. Tijdens de sessie komen onder andere de verantwoordingsplicht, de informatieplichten en rechten van de betrokkene aan de orde. De Masterclass Juridisch Kader II is tevens onderdeel van de DPO opleiding.

E-learning

Masterclass Data Governance & Privacybeleid

In dit onderdeel leert u om gegevensverwerkingen in kaart te brengen (data mapping) en een bijbehorend register van verwerkingen op te zetten. Ook leert u hoe u een privacy compliance programma inricht en een privacybeleid te schrijven. Tenslotte wordt aandacht besteed aan de (zachte) vaardigheden die een DPO nodig heeft om succesvol te zijn.