Opleidingen

DPO Opleiding

De opleiding die DPO’s/FG’s in staat stelt om zelfstandig een privacy programma op te stellen en te implementeren. Zowel theorie als praktijk komen aan bod in interactieve lesdagen.

 • Masterclass Juridisch kader AVG I
 • Masterclass Juridisch kader AVG II
 • Masterclass Data Governance & Privacybeleid
 • Masterclass Informatiebeveiliging & Privacy by Design
 • Masterclass Datalek Response
 • Masterclass DPIA
 • Masterclass Actualiteiten AVG en Privacy (6PO)

Masterclass International Data Transfers na Schrems-II

De meest recente ontwikkelingen op het gebied van internationale doorgiften van persoonsgegevens. Na het volgen van deze masterclass bent u weer op de hoogte van de laatste stand van zaken. Ideaal voor privacyprofessionals die zich bezighouden met de doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte.

 • Masterclass International data transfers na Schrems-II

Masterclass Biometrie en Privacy

In deze masterclass worden alle do’s and don’ts met betrekking tot de verantwoorde inzet van biometrie besproken. Hierbij wordt andere in gegaan op het juridisch kader, richtlijnen van toezichthouders en uit uitvoeren van impact assessments.

 • Masterclass Biometrie en Privacy

Masterclass Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Tijdens deze praktische mastercass leert u hoe u een Data Protection Impact Assessment (DPIA) doet aan de hand van interactieve casussen.

 • Masterclass DPIA

Masterclass HR Data en Privacy

De laatste ontwikkelingen in het privacydomein op het gebied van Human Resources (HR) uit Nederland en Europa.

 • Masterclass HR Data en Privacy

Masterclass Data science en AI voor (privacy) professionals

Op 23 november 2021 (09:30 – 13:00) ) organiseert Considerati in samenwerking met de data science experts van Cmotions de masterclass ‘Data science en AI voor (privacy) professionals. Tijdens deze masterclass leert u hoe (machine learning) algoritmen werken, hoe beslismodellen worden gebouwd en welke valkuilen er bestaan bij datagedreven besluitvorming.

 • Masterclass Data science en AI voor (privacy) professionals