Opleidingen

Workshop Digitale Ethiek voor Overheden

Op 24 juni en 1 juli organiseert Considerati de workshop ‘Digitale Ethiek voor Overheden’. Leer tijdens deze workshop een handelingsperspectief te ontwikkelen om met de ethische kwesties binnen uw organisatie aan de slag te gaan. Ook leert u hoe u digitale ethiek in kunt zetten voor een concreet vraagstuk, welke dilemma’s en oplossingsrichtingen daarbij horen, en hoe andere organisaties met deze thema’s omgaan.

  • Workshop Digitale Ethiek voor Overheden

Cursus AVG in één dag

Cookies. Gezichtsherkenning. Profiling. Organisaties doen steeds meer met persoonsgegevens.

Maar mag dat allemaal wel op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)? Hoe moeten organisaties persoonsgegevens op een zorgvuldige manier verwerken? Deze vragen staan centraal tijdens de cursus AVG in één dag.

Deze cursus alleen voor werkzoekenden (UWV).

  • Cursus AVG in één dag

Masterclass Juridisch Kader AVG I

Dit onderdeel behandelt de belangrijkste begrippen en concepten uit de AVG: persoonsgegevens, verwerkingen, doelbinding en de grondslagen voor de gegevensverwerkingen.

  • Masterclass Juridisch kader AVG I

Masterclass Juridisch Kader AVG II

Dit onderdeel behandelt de belangrijkste eisen die aan de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker worden gesteld. In deze sessie komen de verantwoordingsplicht, de verwerkersovereenkomst, informatieplichten en rechten van de betrokkenen aan de orde.

  • Masterclass Juridisch kader AVG II

Masterclass Data Governance & Privacybeleid

In dit onderdeel leert u om gegevensverwerkingen in kaart te brengen (data mapping) en een bijbehorend register van verwerkingen op te zetten. Ook leert u hoe u een privacy compliance programma inricht en een privacybeleid te schrijven. Tenslotte wordt aandacht besteed aan de (zachte) vaardigheden die een DPO nodig heeft om succesvol te zijn.

  • Masterclass Data Governance & Privacybeleid

Masterclass Informatiebeveiliging & Privacy by Design

In deze cursus leert u over informatiebeveiliging en de juridische en praktische aspecten van de meldplicht datalekken.

  • Masterclass Informatiebeveiliging & Privacy by Design