Opleidingen

Cursus AVG in één dag

Cookies. Gezichtsherkenning. Profiling. Organisaties doen steeds meer met persoonsgegevens.

Maar mag dat allemaal wel op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)? Hoe moeten organisaties persoonsgegevens op een zorgvuldige manier verwerken? Deze vragen staan centraal tijdens de cursus AVG in één dag.

Deze cursus alleen voor werkzoekenden (UWV).

 • Cursus AVG in één dag

Data science en kunstmatige intelligentie voor (privacy) professionals

Deze cursus wordt in samenwerking met de data science experts van Cmotions georganiseerd. U leert wat u als privacy professional moet weten over data science, machine learning en algoritmische besluitvorming.

 • Data science en kunstmatige intelligentie voor (privacy) professionals

DPO Opleiding

De opleiding die DPO’s/FG’s in staat stelt om zelfstandig een privacy programma op te stellen en te implementeren. Zowel theorie als praktijk komen aan bod in interactieve lesdagen.

 • Juridisch kader AVG, deel 1
 • Juridisch kader AVG, deel 2
 • Data governance & privacybeleid
 • Informatiebeveiliging & meldplicht datalekken
 • DPIA & Privacy by Design
 • Actualiteiten & AVG (6PO)

AVG Theorie (2 dagen)

De basis van de AVG in twee interactieve dagen. Aan de hand van kernbepalingen en begrippen krijgen cursisten een gedegen overzicht van de werking en logica van de AVG.

 • Juridisch kader AVG, deel 1
 • Juridisch kader AVG, deel 2

Juridisch kader AVG, deel 1

Dit onderdeel behandelt de belangrijkste begrippen en concepten uit de AVG: persoonsgegevens, verwerkingen, doelbinding en de grondslagen voor de gegevensverwerkingen.

 • Juridisch kader AVG, deel 1

Juridisch kader AVG, deel 2

Dit onderdeel behandelt de belangrijkste eisen die aan de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker worden gesteld. In deze sessie komen de verantwoordingsplicht, de verwerkersovereenkomst, informatieplichten en rechten van de betrokkenen aan de orde.

 • Juridisch kader AVG, deel 2