Opleiding

INTRO
Aan het eind van de opleiding bent u in staat om als zelfstandig Data Protection Officer te functioneren. Na het volgen van onze volledige cursus kent u de juridische basis van de AVG, krijgt u praktische vaardigheden om een privacy programma uit te rollen, privacy impact assessments uit te voeren en leert u werken volgens het principe 'Privacy by Design'. 

Het maximaal aantal deelnemers per groep is beperkt zodat alle cursisten voldoende persoonlijke aandacht krijgen van onze docenten.

PROGRAMMA
Juridisch kader AVG: Module 1 en 2 staan in het teken van de theorie en vormen de basis van de opleiding. Aan de hand van de kernbepalingen en -begrippen uit de AVG krijgen cursisten een gedegen overzicht van de logica en werking van de AVG.
Praktische toepassing AVG: Module 3, 4 en 5 staan in het teken van de praktijk. In dit deel krijgt u de kennis en vaardigheden om een privacy programma op te zetten voor uw organisatie. Ook leert u privacy risico's inschatten, hoe u een data Protection Impact Assessement (DPIA) doet en te werken volgens het principe Privacy by Design. 

Actualiteiten in de AVG: Tijdens deze opleidingsdag zullen de laatste stand van zaken worden besproken in de wet- en regelgeving in Nederland en Europa, de meest recente jurisprudentie, opinies van de Eurpean Data Protection Board (EDPB), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de meest recente onderzoeken.

VERDIEPING AVG

Naast onze 6 daagse DPO opleiding is het mogelijk u te verder te verdiepen in onderwerpen waar u als DPO ook mee te maken krijgt: zoals Big Data, HR, marketing & e ePrivacy, gegevensdeling in de publieke sector, ICT voor de jurist, praktijksessies. Privacy by Design en onze overige cursussen. Ons cursusaanbod vindt u op onze website.

DPO Opleiding compleet
€ 4.500,00
€ 4.050,00

Toevoegen

INTRO
Aan het eind van de opleiding bent u in staat om als zelfstandig Data Protection Officer te functionere... Lees meer

Juridisch kader AVG, deel 1
€ 750,-

Dit onderdeel behandelt de belangrijkste begrippen en concepten uit de AVG: persoonsgegevens, verwerkingen, doelbinding en de grondslagen voor de gegevensverwerkingen.

Doelgroep: (beleids)juristen, beleidsmedewerkers, Risk managers, compliance officers, security officers, advocaten, functionarissen gegevensbescherming, (chief) privacy officers.

 Resultaat: Met deze informatie hebben deelnemers de juiste fundering om de AVG praktisch en juridisch toe te passen in hun dagelijkse werkzaamheden. Het betreft hier achtergrond, toepassingsbereik en rechtmatigheid

 
Juridisch kader AVG, deel 2
€ 750,-

Dit onderdeel behandelt de belangrijkste eisen die aan de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker worden gesteld. In deze sessie komen de verantwoordingsplicht, de verwerkersovereenkomst, informatieplichten en rechten van de betrokkenen aan de orde.

Doelgroep: (beleids)juristen, beleidsmedewerkers, Risk managers, compliance officers, security officers, advocaten, functionarissen gegevensbescherming, (chief) privacy officers.

Resultaat: Met deze informatie hebben deelnemers de juiste fundering om de AVG praktisch en juridisch toe te passen in hun dagelijkse werkzaamheden. In het bijzonder wordt er in deze module internationale gegevensuitwisseling en Toezicht behandeld alsmede compliance eisen, informatieplichten en rechten van betrokkenen.

 
Data governance & privacybeleid
€ 750,-

In dit onderdeel leert u om gegevensverwerkingen in kaart te brengen (data mapping) en een bijbehorend register van verwerkingen op te zetten. Ook leert u hoe u een privacy compliance programma inricht en een privacybeleid te schrijven. Tenslotte wordt aandacht besteedt aan de (zachte) vaardigheden die een DPO nodig heeft om succesvol te zijn.

Doelgroep: (beleids)juristen, beleidsmedewerkers, Risk managers, compliance officers, security officers, advocaten, functionarissen gegevensbescherming, (chief) privacy officers.

Resultaat: je kan praktisch de verwerkingen in een organisatie in kaart te brengen en weet hoe je een privacybeleid in kan richten binnen een organisatie. Tevens weet je hoe je als in de rol als DPO je praktisch binnen de organisatie moet opstellen.

 
Informatiebeveiliging & meldplicht datalekken
€ 750,-

In deze cursus leert u over informatiebeveiliging en de juridische en praktische aspecten van de meldplicht datalekken.

Doelgroep: (beleids)juristen, beleidsmedewerkers, Risk managers, compliance officers, security officers, advocaten, functionarissen gegevensbescherming, (chief) privacy officers.

Resultaat: Deelnemers weten hoe ze persoonsgegevens moet beveiligen, riscio’s moeten inschatten en hoe te handelen in het geval van een datalek.

 
DPIA & Privacy by Design
€ 750,-

In dit onderdeel leert u hoe u een Data Protection Impact Assessment (DPIA) doet en hoe u volgens het principe van Privacy by Design werkt.

Doelgroep: (beleids)juristen, beleidsmedewerkers, Risk managers, compliance officers, security officers, advocaten, functionarissen gegevensbescherming, (chief) privacy officers.

Resultaat: Na het volgen van deze cursus kunnen de deelnemers zelfstandig risico’s inschatten en een DPIA uitvoeren en Privacy by Design op een duurzame manier toepassen in hun organisatie.

 
Actualiteiten & AVG (6PO)
€ 750,-

Deze cursus behandelt de laatste stand van zaken ten aanzien van de ontwikkeling in de privacywet en regelgeving in Nederland en Europa. Besproken worden: de meest recente jurisprudentie, opinies van de European Data Protection Board (EDPB), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en recente onderzoeken van de AP en de EDPB. 

Doelgroep: (beleids)juristen, beleidsmedewerkers, Risk managers, compliance officers, security officers, advocaten, functionarissen gegevensbescherming, (chief) privacy officers.

 Resultaat: kennis van de laatste stand van zaken ten aanzien van de privacywet en regelgeving in Nederland en Europa.

 

 

Over de Considerati Academy

Bij Considerati delen we graag onze kennis middels trainingen en opleidingen. U kunt, alleen of met uw hele organisatie, bij ons terecht om u te laten bijscholen op het gebied van privacy, gegevensbescherming en ICT-recht. Behalve voor opleidingen, kunt u ook bij ons terecht voor juridisch advies op het gebied van privacy of gegevensbescherming, of u kunt u middels de DPO as a Service dienstverlening een tijdelijke FG/DPO inhuren.

Considerati Academy Bart Schermer

Weten welke opleiding geschikt is voor u?

Voor een persoonlijk en op maat gemaakt advies kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze opleidingsmanager Stijn Eikendal. Hij adviseert u graag over de mogelijkheden van onze opleidingen, onze inhouse traingen en de e-learning.

Neem contact op met Stijn via education@considerati.com of via 020 737 0069.

Bart Schermer Considerati
Mr. Dr. Bart W. Schermer

Bart is één van de bekendste juridische privacy experts in Nederland. Hij is gespecialiseerd in het gebied van Privacy en ICT recht en is verantwoordelijk voor de juridische projecten binnen Considerati. Bart is tevens als universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling eLaw bij de Universiteit van Leiden en begeleidt daar ook promovendi.

Hielke Hijmans
Mr. Dr. Hielke Hijmans

Hielke is een breed erkend specialist op het gebied van Europees recht en privacyrecht en heeft op deze terreinen gepubliceerd, met veel aandacht voor de rechtsstaat, de democratie en de mensenrechten.

Bart Pegge Considerati
Drs. Bart Pegge

Bart is director van de public affairs praktijk van Considerati. Door zijn ervaring ziet hij als geen ander de impact van online platforms op beleid en wet- en regelgeving. Hij heeft veel public affairs ervaring in de digitale sector en begrijpt de gevolgen die nieuwe regels kunnen hebben voor bedrijven.

Jaap-Henk Hoepman
Dr. Ir. Jaap-Henk Hoepman

Jaap-Henk is een autoriteit op het gebied van privacy enhancing technologies en is tevens universitair hoofddocent aan de Raboud Universiteit en de Universiteit van Groningen. Naast zijn werk als hoofddocent, houdt Jaap-Henk zich bezig met onderzoek naar privacy by design, privacy en ICT security bij de Universiteit van Tilburg.