Opleiding

leeg

Privacy voor BOA's
€ 550,00

Toevoegen
Privacy voor boa's
€ 550,-

Privacy voor boa’s

Sinds maart 2019 is het wettelijk kader veranderd waarbinnen de buitengewoon opsporingsambtenaar persoonsgegevens verwerkt. De Wpg, Wet politiegegevens, geldt nu niet alleen voor de politie en marechaussee, maar ook voor de boa. 

Boa’s werken vaak als toezichthouder én als opsporingsambtenaar. De gegevens die ze verwerken in het kader van toezicht vallen sinds mei 2018 onder de AVG. De gegevens die ze als opsporingsambtenaar verwerken, vallen sinds maart 2019 onder de Wpg. Deze gegevens dienen geoormerkt te worden en er gelden andere regels voor bijvoorbeeld termijnen en het delen van gegevens met partners.

In deze cursus worden praktijkvoorbeelden afgewisseld met theorie en met een methode om de zelfredzaamheid te vergroten, waardoor u toekomstige vraagstukken zelfstandig kunt beantwoorden.

Doelgroep: Boa’s en werkgevers van boa’s in domeinen zoals gemeentelijke handhaving en toezicht, milieu-inspecteurs, leerplichtambtenaren, OV-handhavers en sociaal rechercheurs. Wat betreft werkgevers van boa’s is de training vooral van belang voor teamleiders, coördinatoren en leidinggevenden belast met HR- en ICT-taken.

Resultaat: Na het volgen van deze cursus zijn deelnemers op de hoogte van de wetgeving die op hun gegevensverwerkingen van toepassing zijn. Ze weten wanneer ze zich aan de Wpg moeten houden en wanneer aan de AVG en wat de belangrijkste verschillen zijn tussen deze wetten. Ook leren ze welke stappen er gezet moeten worden om aan de Wpg te voldoen en hoe gegevens uit opsporingsactiviteiten gebruikt kunnen worden in het toezichtswerk.

Docent:  Suzanne Franken 

Zelfstandig trainer, Wpg-deskundige en tekstschrijver. Van 2008 tot 2018 heeft Suzanne als adviseur en trainer verschillende politie-onderdelen begeleid om conform privacywetgeving te werken. Zij zorgde ervoor dat het belangrijkste politieregistratiesysteem (BVH) aangepast werd conform de Wpg. Daarnaast heeft ze veel trainingen gegeven, werkinstructies en handboeken ontwikkeld zoals de Verstrekkingenwijzer Wpg en het Praktijkhandboek Wpg en bij diverse organisatieonderdelen werkprocessen aangepast. Sinds maart 2018 richt ze zich op de consequenties van diezelfde wet voor het werkveld van de boa. 

 

Over de Considerati Academy

Bij Considerati delen we graag onze kennis middels trainingen en opleidingen. U kunt, alleen of met uw hele organisatie, bij ons terecht om u te laten bijscholen op het gebied van privacy, gegevensbescherming en ICT-recht. Behalve voor opleidingen, kunt u ook bij ons terecht voor juridisch advies op het gebied van privacy of gegevensbescherming, of u kunt u middels de DPO as a Service dienstverlening een tijdelijke FG/DPO inhuren.

Considerati Academy Bart Schermer

Weten welke opleiding geschikt is voor u?

Voor een persoonlijk en op maat gemaakt advies kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze opleidingsmanager Stijn Eikendal. Hij adviseert u graag over de mogelijkheden van onze opleidingen, onze inhouse traingen en de e-learning.

Neem contact op met Stijn via education@considerati.com of via 020 737 0069.

Bart Schermer Considerati
Mr. Dr. Bart W. Schermer

Bart is één van de bekendste juridische privacy experts in Nederland. Hij is gespecialiseerd in het gebied van Privacy en ICT recht en is verantwoordelijk voor de juridische projecten binnen Considerati. Bart is tevens als universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling eLaw bij de Universiteit van Leiden en begeleidt daar ook promovendi.

Hielke Hijmans
Mr. Dr. Hielke Hijmans

Hielke is een breed erkend specialist op het gebied van Europees recht en privacyrecht en heeft op deze terreinen gepubliceerd, met veel aandacht voor de rechtsstaat, de democratie en de mensenrechten.

Bart Pegge Considerati
Drs. Bart Pegge

Bart is director van de public affairs praktijk van Considerati. Door zijn ervaring ziet hij als geen ander de impact van online platforms op beleid en wet- en regelgeving. Hij heeft veel public affairs ervaring in de digitale sector en begrijpt de gevolgen die nieuwe regels kunnen hebben voor bedrijven.

Jaap-Henk Hoepman
Dr. Ir. Jaap-Henk Hoepman

Jaap-Henk is een autoriteit op het gebied van privacy enhancing technologies en is tevens universitair hoofddocent aan de Raboud Universiteit en de Universiteit van Groningen. Naast zijn werk als hoofddocent, houdt Jaap-Henk zich bezig met onderzoek naar privacy by design, privacy en ICT security bij de Universiteit van Tilburg.