Opleiding

leeg

Omgang met persoonsgegevens en privacy binnen handhaving en opsporing - BOA’S
€ 750,00

Toevoegen
Omgang met persoonsgegevens en privacy binnen handhaving en opsporing - BOA’S
€ 750,-

In deze cursus leert u hoe u in lijn met de wet gegevens met respect voor de bescherming van persoonsgegevens binnen handhaving en opsporing moet omgaan. U krijgt kennis van de Wet politiegegevens (Wpg) en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) en de toepasbaarheid op BOA’s en weet waar en wanneer deze van toepassing is. Door behandeld door middel van praktische voorbeelden, waardoor u in staat bent om met respect voor de bescherming van persoonsgegeven gegevens uit te kunnen wisselen.

Doelgroep: BOA's en werkgevers van BOA's in domeinen zoals gemeentelijke handhaving en toezicht, milieu-inspecteurs, leerplichtambtenaren, OV handhavers, sociaal rechercheurs, werkgevers van boa's (HR of ICT) & politie

Resultaat: Na het volgen van deze cursus zijn deelnemers op de hoogte van de achtergrond en reikwijdte van de wetgeving en zijn in staat in de lijn met de wet gegevens met respect voor de bescherming van persoonsgegevens uit te wisselen.

 

Over de Considerati Academy

Bij Considerati delen we graag onze kennis middels trainingen en opleidingen. U kunt, alleen of met uw hele organisatie, bij ons terecht om u te laten bijscholen op het gebied van privacy, gegevensbescherming en ICT-recht. Behalve voor opleidingen, kunt u ook bij ons terecht voor juridisch advies op het gebied van privacy of gegevensbescherming, of u kunt u middels de DPO as a Service dienstverlening een tijdelijke FG/DPO inhuren.

Considerati Academy Bart Schermer

Weten welke opleiding geschikt is voor u?

Voor een persoonlijk en op maat gemaakt advies kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze opleidingsmanager Stijn Eikendal. Hij adviseert u graag over de mogelijkheden van onze opleidingen, onze inhouse traingen en de e-learning.

Neem contact op met Stijn via education@considerati.com of via 020 737 0069.

Bart Schermer Considerati
Mr. Dr. Bart W. Schermer

Bart is één van de bekendste juridische privacy experts in Nederland. Hij is gespecialiseerd in het gebied van Privacy en ICT recht en is verantwoordelijk voor de juridische projecten binnen Considerati. Bart is tevens als universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling eLaw bij de Universiteit van Leiden en begeleidt daar ook promovendi.

Hielke Hijmans
Mr. Dr. Hielke Hijmans

Hielke is een breed erkend specialist op het gebied van Europees recht en privacyrecht en heeft op deze terreinen gepubliceerd, met veel aandacht voor de rechtsstaat, de democratie en de mensenrechten.

Bart Pegge Considerati
Drs. Bart Pegge

Bart is director van de public affairs praktijk van Considerati. Door zijn ervaring ziet hij als geen ander de impact van online platforms op beleid en wet- en regelgeving. Hij heeft veel public affairs ervaring in de digitale sector en begrijpt de gevolgen die nieuwe regels kunnen hebben voor bedrijven.

Jaap-Henk Hoepman
Dr. Ir. Jaap-Henk Hoepman

Jaap-Henk is een autoriteit op het gebied van privacy enhancing technologies en is tevens universitair hoofddocent aan de Raboud Universiteit en de Universiteit van Groningen. Naast zijn werk als hoofddocent, houdt Jaap-Henk zich bezig met onderzoek naar privacy by design, privacy en ICT security bij de Universiteit van Tilburg.