Smart city

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Heeft u een klacht?
De Considerati Academy besteedt veel tijd en energie aan de kwaliteit van de opleidingen. Hoewel wij onze uiterste best doen u de beste kwaliteit te leveren, kan het voorkomen dat u minder tevreden bent over de gevolgde opleiding. In dat geval kunt u een klacht indienen bij de Considerati Academy. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend binnen 14 dagen na afloop van de opleiding.

Dit kan per email worden gericht aan: education@considerati.com
Om uw klacht zo snel mogelijk in behandeling te kunnen nemen vragen wij u in ieder geval de volgende zaken op te nemen:
• Uw contactgegevens;
• Datering;
• Beschrijving van uw klacht.

Reactie op uw klacht

Binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. Met deze bevestiging informeren wij u bij wie de klacht in behandeling is en wanneer wij u een inhoudelijke reactie geven. Binnen 14 dagen na de ontvangstbevestiging ontvangt u van ons een inhoudelijke reactie.

Verantwoordelijk

Voor het opstellen en vaststellen van de klachtenprocedure is de adviseur opleidingen verantwoordelijk.

Uitvoering

Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Waar nodig zullen verbeterpunten worden besproken met de verantwoordelijke personen. Deze dossiers zullen 10 jaar digitaal worden bewaard en daarna vernietigd.

Mogelijkheden

U ontvangt altijd een reactie van ons. Uiteindelijk is de doelstelling de klacht naar tevredenheid op te lossen. Tevens hoort u welke stappen wij ondernemen om de kans op herhaling te minimaliseren.