Smart city

Considerati Academy

Hoogwaardige privacy opleidingen voor overheid, bedrijfsleven en de advocatuur.

Ga naar onze opleidingen
  • Inhouse trainingen
  • Ruim 15 jaar privacy ervaring
  • Ervaren docenten

Opleidingen

Smart city

Workshop AI Act

Start:  28/9/2023

Op 21 april 2021 publiceerde de Europese Commissie (EC) het voorstel voor de regulering van Artificiële Intelligentie (AI). Met het wetsvoorstel moeten de risico’s van AI gereguleerd worden om de veiligheid en grondrechten van Europese burgers te beschermen. Maar wat betekent dit precies voor de ontwikkelaars en gebruikers? Specifiek voor ontwikkelaars en gebruikers van ‘hoog-risico’ AI-systemen, zal de wetgeving impactvol zijn. Deze systemen moeten namelijk aan strenge eisen voldoen, en in sommige toepassingen worden de systemen zelfs helemaal verboden. De AI Act wordt naar verwachting in 2023 goedgekeurd. 

Smart city

Workshop IAMA

Start:  12/10/2023

De impact van Artificiële Intelligentie (AI) is in een korte tijd een ‘hot topic’ geworden onder toezichthouders, adviesorganen en intergouvernementele organisaties. Er is inmiddels een veelheid aan richtlijnen, leidraden, handreikingen en adviezen geproduceerd voor de verantwoorde inzet van algoritmes. Deze zijn tot nu toe niet verplicht, maar met de onlangs goedgekeurde motie om het Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmen (IAMA) te verplichten voor overheden, lijkt hier verandering in te komen. Het IAMA is in opdracht van het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkeld door de Universiteit Utrecht. Het toetsingskader helpt met het identificeren van risico’s voor mensen- en grondrechten die optreden bij de inzet van algoritmen. Het IAMA wordt veel besproken en uitgevoerd, maar wat houdt het precies in?  

Smart city

Workshop Digitale Ethiek

Start:  2/11/2023

De tijd dat alle innovaties met data en digitale technologie met gejuich worden ontvangen is voorbij. Organisaties worden op de vingers getikt voor privacy schendingen, beschuldigd van discriminatie met algoritmes, en verweten te weinig naar ethische kanten van digitalisering te kijken. Digitale innovaties komen veelal negatief in het nieuws, terwijl het grote voordelen kan bieden voor mens en milieu. Een voorwaarde om deze voordelen optimaal te benutten is door de impact van digitale technologie beter te begrijpen en de negatieve effecten te voorkomen of verzachten. Digitale ethiek biedt daar een praktisch hulpmiddel voor. 

Smart city

Workshop Innovatiedialoog (Begeleidingsethiek)

Start:  09/11/2023

De effecten en impact van digitale technologieën zijn vaak lastig te voorspellen. Het zijn deze onvoorziene effecten van de toepassing van digitale technologie die een grote impact kunnen hebben. Daarnaast leiden deze effecten tot compliance- of reputatierisico’s. Toezichthouders en belanghebbenden stellen steeds kritischere vragen of het ontwikkelproces op een verantwoorde manier is verlopen en of in voldoende mate rekening is gehouden met de impact van de technologie.

Smart city

Workshop Responsible AI governance

Start:  22/11/2023

Steeds meer organisaties zien de potentie van AI en maken gebruik van deze technologie. We komen het bijna overal tegen, van simpele chatbots, naar videoaanbevelingen en recruitmentselectie tot aan zelfrijdende auto’s. Hoe zorgt u dat u op een verantwoorde manier AI inzet? Op welke manier kan u de impact van de inzet van AI inschatten en op welke manier kunnen er treffende maatregelen worden getroffen? De workshop Responsible AI Governance kan u hierbij helpen!

Wat we doen

Bij de Considerati Academy te Amsterdam delen we graag onze kennis middels gespecialiseerde privacy opleidingen. Dit doen we voor Functionarissen voor Gegevensbescherming (FG), de advocatuur als ook voor het algemene publiek met een interesse in privacyrecht.

Uiteraard is het ook mogelijk om op maat gemaakte inhouse trainingen voor uw organisatie te verzorgen of om onze speciale privacy e-learning af te nemen.

Onze docenten zijn gespecialiseerd in zowel de juridische als de technische kant van het privacy- en ICT recht binnen Nederland, maar hebben ook veel internationale ervaring.

Considerati is tevens door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) erkend als opleidingsinstelling. Dat geeft Considerati de bevoegdheid om PO-punten toe te kennen aan specifieke opleidingen voor de advocatuur.

Testimonials

Prima training, hands on, veel interactie met de zaal, praktisch, handig AANRADER! Locatie is prima, maar parkeren een probleem. Openbaar vervoer op 5 min loopafstand.
Trainers zijn uitstekend, veel kennis en ervaring.

Christien Kalteren

Considerati biedt gedegen opleidingen aan om als privacy-professional je werk te kunnen doen. Bart Schermer is een enthousiaste docent die goed weet hoe je de theorie in de praktijk kan brengen. Voordeel van dit opleidingstraject is dat je niet verplicht bent om de hele opleiding af te nemen. Dit opleidingstraject is daarom zeer geschikt voor de beginner maar ook voor de professional.

Eveline Mosterd

De DPO opleiding van Considerati is zeer interessant, waardevol en laat meer zien dan alleen de wettekst. Vakbekwame en zeer inspirerende docenten, die de stof zeer tastbaar maken.Het is een aanrader voor iedereen die zich wil verdiepen in de AVG maar ook de toepasbaarheid van de regelgeving rondom privacy handen en voeten wil geven.

Jolanda Sloep